Intervju med Malin Sollert, Head of Human Resources för R&D på Scania

Vad betyder samarbetet med Female Leader Engineer för ert jämställdhetsarbete?

Samarbetet med FLE ger oss en möjlighet att konkret visa att vi tycker att jämställdhet är viktigt för oss på Scania och inte minst på R&D. Det lyfter och visar på vikten av att ha kvinnliga förebilder inom tekniken.

Har höstens upprop i och med #metoo och #teknisktfel påverkat ert arbete kring jämställdhet i organisationen, och i så fall på vilket sätt?

Vi har under lång tid arbetat strategiskt för ökad jämställdhet på Scania R&D. I och med #metoo och #teknisktfel fick dessa viktiga frågor ett starkare mediafokus, vilket har fått fler att få upp ögonen för denna problematik.

R&D har under året genomfört ett arbete kring Skill Capture och ett flertal studier i samarbete med akademien som handlar om mångfald och inkludering. Vi har även genomfört en riktad enkät kring arbetsklimat och inkludering. Den hade vi i och för sig tänkt att genomföra utan #metoo, men kändes än mer viktig och aktuell i ljuset av detta.

Hur kan du som ledare inom din organisation, och i näringslivet i stort, bidra till/främja att maktbalansen i näringslivet blir jämnt fördelad mellan män och kvinnor?

Jag försöker vara en god förebild inom detta ämne. Jag tycker det är viktigt att se till människors framtida potential och inte enbart vad de tidigare har gjort, den synen tror hjälper att leta kompetenser utanför den vanliga sfären vilket kommer bidra till att vi får en jämnare fördelning.

Hur gör ni för att identifiera och ta tillvara på bra ledare?

Det är varje chefs ansvar att leta efter och utveckla sina medarbetare på olika sätt, inte bara till ledare. När en medarbetare har blivit identifierad som potentiell ledare försöker vi på olika sätt förbereda dem för att kunna ta nästa steg. Det kan vara olika saker så som nya jobbutmaningar, kurser samt ibland utlandstjänst för att få en bredare bas att stå på.

Vad i ditt eget ledarskap är det som har tagit dig dit du är idag?

Jag har alltid försökt att vara mig själv och gjort saker som har varit roliga utmaningar, samtidigt som jag har haft bra personer runt omkring mig som stöttat mig och sett min potential.

Varför tycker du att kvinnliga ingenjörsstudenter ska söka till Female Leader Engineer?

Det ger en unik möjlighet till att träffa representanter från olika företag och för vinnaren att göra praktik på flera intressanta företag.

Om oss

Programmet Female Leader Engineer drivs av företaget Magent AB som arbetar för att makten i näringslivet ska vara jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Ett jämställt näringsliv ökar företagens konkurrenskraft och bidrar till en bättre tillvaro för den enskilda individen. På så sätt är vi övertygade om att ett jämställt näringsliv är ett steg på vägen till ett bättre samhälle för oss alla.  Magent verkar genom de tre programmen Female Leader Engineer, Female Digital Engineer och Female Technical Engineer samt genom respektive alumninätverk för programmen. Magent arbetar även med rekrytering genom CoGig.

Prenumerera

Media

Media