Intervju med Toni Kekkinen, VD Fortum Sverige

Vad betyder samarbetet med Female Leader Engineer för ert jämställdhetsarbete?

Först av allt betyder samarbetet mycket för mig personligen. Mångfald, inkludering och lika möjligheter är frågor som verkligen berör mig och engagerar mig. Female Leader Engineer är ett mycket värdefullt samarbete för oss på Fortum som en av de strategiska aktiviteter vi valt för att uppnå vårt globala jämställdhetsmål. FLE ger oss en fantastisk möjlighet för oss att träffa kvinnliga ingenjörer och få en chans att visa dem vad Fortum gör. Samtidigt hjälper samarbetet oss att lyfta jämställdhetsfrågan inom företaget. Aktiviteter vi gör tillsammans med FLE skapar engagemang internt och låter oss visa att jämställdhet är en viktig fråga för oss.

Har höstens upprop i och med #metoo och #teknisktfel påverkat ert arbete kring jämställdhet i organisationen, och i så fall på vilket sätt?

#metoo och #teknisktfel har sänkt tröskeln för vad folk reagerar på, vad man accepterar och när man säger stopp. De hjälper den interna dialogen oerhört, vi får en gemensam samtalsplattform att samlas runt. Men jämställdhet får inte bli en fråga som bara lyfts upp i en hashtag med nyhetsvärde, det är ett kontinuerligt arbete som måste tas på allvar hela tiden. Fortum har varit en av de drivande aktörerna för att den globala energibranschen ska signera tydliga jämställdhetsmål. Detta fick vi äntligen klart i maj, då vi tillsammans med Clean Energy Ministerial deklarerade jämställd lön, jämställda möjligheter och jämställt ledarskap före år 2030. Målet kommer inte bara att appliceras på Fortum, utan målet är att vi globalt ska nå myndigheter, industrier och organisationer över hela energibranschen.

Hur kan du som ledare inom din organisation, och i näringslivet i stort, bidra till/främja att maktbalansen i näringslivet blir jämnt fördelad mellan män och kvinnor?

Mycket tror jag handlar om att synliggöra frågan samtidigt som man kontinuerligt och systematiskt jobbar för mångfald i gruppen. Aktiviteter så som samarbetet med FLE hjälper oss med detta, det lyfter frågan och jämställdhet blir ett naturligt samtalsämne. Inom Fortum tror vi på ett öppet och involverande ledarskap - endast då kan vi uppnå långsiktiga resultat. Detta måste genomsyra mitt och andras ledarskap även när vi jobbar med jämställdhet och inkludering.

Hur gör ni för att identifiera och ta tillvara på bra ledare?

Vi har ett globalt talent management program för att identifiera topptalanger inom Fortum, men också ett globalt Performance Development program där alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan. Vi tror mycket på att möjliggöra interna jobbrotationer för att man som medarbetare ska få en möjlighet att utvecklas och testa nya roller. Vi jobbar också mycket i projektform där fler får en chans att testa på en officiell ledarskapsroll. Men vi ser också att ledarskap är något som behövs i alla roller, såväl mot kollegor, medarbetare och externa intressenter. Ledarskap är inte bara något som sker från en chef till en medarbetare, självledarskap hos våra medarbetare är ett måste för att vi ska lyckas som organisation.

Vad i ditt eget ledarskap är det som har tagit dig dit du är idag?

Jag är lösningsorienterad och har en positiv grundsyn till min omgivning och en enorm tilltro till våra medarbetares kompetens. Om du som ledare visar att du har förtroende för dina medarbetare kommer detta också att bygga en tilltro till dig som ledare.

Varför tycker du att kvinnliga ingenjörsstudenter ska söka till Female Leader Engineer?

Våga testa! Female Leader Engineer ger dig en fantastisk chans att få en nära inblick i några av Sveriges största industriföretag. Du får möjlighet att visa vilken ledarskapskompetens du själv besitter och bygga nätverk både mot företagen och mot de andra deltagarna.

Om oss

Programmet Female Leader Engineer drivs av företaget Magent AB som arbetar för att makten i näringslivet ska vara jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Ett jämställt näringsliv ökar företagens konkurrenskraft och bidrar till en bättre tillvaro för den enskilda individen. På så sätt är vi övertygade om att ett jämställt näringsliv är ett steg på vägen till ett bättre samhälle för oss alla.  Magent verkar genom de tre programmen Female Leader Engineer, Female Digital Engineer och Female Technical Engineer samt genom respektive alumninätverk för programmen. Magent arbetar även med rekrytering genom CoGig.

Prenumerera

Media

Media