Kampanjen All Potential ställer kompetensnyttjandet på sin spets

Female Leader Engineer har släppt kampanjfilmen All Potential som belyser vikten av att fortsätta utmana könsnormer i samhället. I kortfilmen drömmer den unga flickan Emma om att bota cancer, bli chef och president. Traditionella könsroller och uppfattningar om mäns och kvinnors olika möjligheter står dock i vägen för Emma att få utveckla sin potential och förverkliga sin dröm. En förlust för såväl Emma som för näringslivet, som går miste om kompetens, konkurrenskraft och en bättre tillvaro för individen.

Många idag tror att Sverige är ett jämställt land. Kampanjen All Potential uppmärksammar de strukturer och normer som dock fortfarande bidrar till att många kvinnor växer upp med en naturlig inställning att hon inte är en självklar företagsledare eller att hennes prestationer inte kommer att räcka till.

Filmen belyser bland annat en studie i förskolan som visar att bråkiga flickor tystas, medan pojkar som uppfattas på samma sätt ges uppmärksamhet och gehör. Forskning visar att sådan särhantering förstärker ett beteende hos pojkar att ta plats och skapar en känsla hos flickor att de inte är lika viktiga, (SOU, 2006:75).

När Emma uttrycker att hon vill bli chef, undrar hon samtidigt om hon verkligen får det? De flesta som bestämmer är ju män, anmärker Emma. Endast 6% av alla VD:ar på svenska börsbolag är kvinnor (Stiftelsen Allbright, 2016). Det ger Emma få kvinnliga förebilder att se upp till när hon bygger sin identitet.

”Genom att varva fakta med Emmas egna reflektioner om sin framtid, hoppas vi beröra åskådaren och öka medvetenheten om vad vi alla, såväl företag som individer, kan göra för att motverka dagens strukturer” säger Isabelle Rösiö, skapare av filmen och projektmedlem i Female Leader Engineer.

I en av scenerna presenteras en undersökning där på pappret två fullständigt identiska profiler bedöms olika enbart på grund av sitt kön. 70 % av deltagarna i undersökningen tyckte att den manliga kandidaten var en bra ledare medan knappt hälften ansåg detsamma om den kvinnliga (Gaustad & Raknes, 2015). Detta understryker det kända faktum att män ofta bedöms och rekryteras på potential medan kvinnor på erfarenhet (Krafft, 2009).

”Alla kan påverka normer och reflektera över sin egen roll. Fråga dig själv hur du kan synliggöra kvinnliga förebilder hemma eller på jobbet. Om du är en rekryterande chef, vad gör du för att inte omedvetet döma CV:n baserat på kön”, säger Ellinor Grape, skapare av filmen och projektledare i Female Leader Engineer.

Female Leader Engineers vision är att makten i näringslivet är jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Verksamheten bedriver utmärkelsen Female Leader Engineer och nätverket FLE Alumni. Filmen All Potential presenteras av Female Leader Engineer och är producerad av Animech Communications.

”En av de största utmaningarna för många företag är att identifiera rätt kompetens. Därför måste vi ta till vara på all potential som finns idag för att inte riskera att missa lösningar till viktiga problem. Genom kampanjen vill vi uppmuntra till eftertanke som i sin tur kan leda till aktiviteter för förändring”, säger Caroline Bouzi, styrelsemedlem i Female Leader Engineer.

Female Leader Engineer verkar genom den årliga utmärkelsen Female Leader Engineer och nätverket FLE Alumni, samt Visionsarbetet med att offentliggöra möjligheterna med jämställdhet. 

Källor

  • www.femaleleaderengineer.se
  • Kortfilmen All potential: https://www.youtube.com/watch?v=669lhC-6yHo
  • Statens offentliga utredningar, Utbildningsdepartementet. (2006), Jämställdhet i förskolan - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete, SOU 2006:75.
  • Stiftelsen Allbright. (2015). Färdigbantat - dags för kompetens! Allbright.
  • Stiftelsen Allbright. (2016). Var femte ledare nu kvinna, Allbrightrapporten, mars 2016. Allbright.
  • Gaustad, T., & Raknes, K. (2015). Menn som ikke liker karrierekvinner, Hovedresultater fra en eksperimentell undersøkelse. Tankesmien Agenda.
  • Krafft, C. (2009). Tusentals små beslut - Om kvinnliga och manliga akademikers karriärmöjligheter. SACO.

Om oss

Programmet Female Leader Engineer drivs av företaget Magent AB som arbetar för att makten i näringslivet ska vara jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Ett jämställt näringsliv ökar företagens konkurrenskraft och bidrar till en bättre tillvaro för den enskilda individen. På så sätt är vi övertygade om att ett jämställt näringsliv är ett steg på vägen till ett bättre samhälle för oss alla.  Magent verkar genom de tre programmen Female Leader Engineer, Female Digital Engineer och Female Technical Engineer samt genom respektive alumninätverk för programmen. Magent arbetar även med rekrytering genom CoGig.