Storbolag får en unik chans att identifiera och rekrytera kvinnliga civilingenjörer

Kvinnliga civilingenjörsstudenter vid Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska Högskola, Lunds Tekniska Högskola, Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet och Luleå Tekniska Universitet kan från och med den 21:a augusti 2017 söka till fjärde omgången av utmärkelsen Female Leader Engineer.

Behovet av fortsatt arbete inom jämställdhetsfrågan är drivkraften bakom utmärkelsen Female Leader Engineer som drivs helt av civilingenjörer ute i arbetslivet. Vårt mål är att makten i näringslivet ska vara jämt fördelad mellan män och kvinnor. 

För att uppnå detta är det viktigt att sprida vårt mål och skapa medvetenhet kring jämställdhetsfrågor och att utmana strukturella förväntningar på kvinnor i karriären. Female Leader Engineer fungerar som en plattform för kvinnliga ingenjörer och industribolag att träffas. Tillsammans med SSAB, Ericsson, Fortum, Scania, Sandvik, Stora Enso och Skanska påbörjas i höst en spännande resa för tjugo framstående kvinnliga ingenjörer.

"Att arbeta med jämställdhet ser jag som en avgörande fråga för att vi ska kunna attrahera de allra bästa medarbetarna. Det här är ett av flera viktiga initiativ som vi är involverade i för att säkerställa att vi även i framtiden får rätt kompetens till SSAB. Ingenjörer är en mycket viktig målgrupp för oss" - säger Martin Lindqvist, SSABs vd och koncernchef.

Kvinnliga civilingenjörsstudenter vid Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska Högskola, Lunds Tekniska Högskola, Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet och Luleå Tekniska Universitet kan från och med den 21:a augusti 2017 söka till fjärde upplagan av utmärkelsen Female Leader Engineer. Genom att erbjuda partnerföretagen möjlighet att rekrytera nyexaminerade kvinnliga ingenjörer med hög ledarförmåga, utvalda enligt en gedigen urvalsprocess, arbetar vi i Female Leader Engineer mot vårt mål.

Urvalsprocessen görs i samarbete med headhuntingföretaget Talent Eye som tillsammans med Female Leader Engineer handplockar de tjugo deltagare som får delta i höstens program. Genom intervjuer, tester av analytisk förmåga och caselösning, utvärderas deltagarna i sin förmåga till problemlösning och sitt sätt att leda människor; två egenskaper som värderas högt i den vinnande profilen. Vår partner Kvinnokompetensen erbjuder vinnaren ett coachingprogram och en mentor under hela traineeperioden.

För de tjugo kvinnor som blir uttagna väntar en intensiv höst där fokus ligger på att skapa en relation med partnerföretagen, att utöka sitt nätverk och utveckla sig själv personligen. Vinnaren får ett skräddarsytt traineeprogram på tre av partnerföretagen.

Partnerföretagen spelar en viktig roll i utmärkelsen. Utöver att erbjuda vinnaren en tjänst under traineeprogrammet, får samtliga tjugo deltagare chans att bekanta sig med företagen och skapa ett värdefullt kontaktnät under de exklusiva partnerträffar som anordnas under hösten. För företagen är detta en unik chans att identifiera och rekrytera kvinnliga civilingenjörer med hög ledarpotential från Sveriges största tekniska högskolor. Av de tjugo deltagarna utses sedan tio stycken finalister bland vilka vinnaren koras i slutet av november.

Om oss

Programmet Female Leader Engineer drivs av företaget Magent AB som arbetar för att makten i näringslivet är jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Ett jämställt näringsliv ökar företagens konkurrenskraft och bidrar till en bättre tillvaro för den enskilda individen. På så sätt är vi övertygade om att ett jämställt näringsliv är ett steg på vägen till ett bättre samhälle för oss alla.  Magent verkar genom de två programmen Female Leader Engineer och Female Digital Engineer samt genom respektive alumninätverk för programmen.

Prenumerera

Dokument & länkar