Vinnaren av Female Leader Engineer 2018 är utsedd!

Female Leader Engineer är ett program som riktar sig till kvinnliga civilingenjörsstudenter som vill leda människor. Programmet fungerar även som en urvalsprocess för att utse årets Female Leader Engineer, vilket är den av deltagarna som tydligast utmärkt sig i sitt sätt att leda människor. Vinnaren av Female Leader Engineer får ett egendesignat traineeprogram på tre av våra partnerföretag, och alla deltagare får genom programmet chans till personlig utveckling samt en nära kontakt med företagen. Årets partnerföretag är: Ericsson, Fortum, Sandvik, Scania, Skanska, SSAB och Stora Enso och Volvo Cars.

Syftet med programmet är att skapa en plattform för kvinnliga ingenjörer och industribolag att träffas, synliggöra kvinnliga ingenjörer som förebilder inom ledarskap samt att utveckla och uppmuntra kvinnliga studenter inför framtida ledarroller.

Den 21 november utsågs Anna Berggrentill Female Leader Engineer 2018. Anna läser Industriell Ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan och tar examen i juni nästa år. Hon brinner för ledarskap och att utveckla människor, och har under programmets gång utmärkt sig i sitt sätt att leda och kommunicera. Anna har en bakgrund inom teater, och i rollen som regissör för I-Spexet på KTH fick hon kombinera sina erfarenheter från teatern med sitt intresse för ledarskap. Hon har även utvecklat en förståelse för industrins tekniska utmaningar efter att under flera somrar jobbat i olika roller på två av Sveriges största industribolag.

Juryns motivering lyder:

Årets vinnare har varit en stark kandidat genom hela processen. Hon är en självklar ledare som vi har lätt för att se i en chefsroll på något av partnerbolagen. Ingen i juryn skulle bli förvånad om hon en vacker dag har någon av de riktigt höga ledarpositionerna inom deras respektive bolag. Hon är retoriskt stark och inser vikten av att engagera medarbetare för att nå uppsatta mål. Hon brinner för att genom människor utveckla teknik och lösningar. Hon är rak och tvekar inte att ta beslut när situationen kräver det. Samtidigt är hon medveten om sina styrkor och vet redan nu vad hon behöver fortsätta utveckla för att bli en fullfjädrad ledare. Med sin genomtänkta presentation och trygga framtoning golvade hon juryn. 2018 års vinnare av Female Leader Engineer är Anna Berggren!


I år sökte hundra kvinnliga civilingenjörer från Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska Högskola, Lunds Tekniska Högskola, Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet, Luleå Tekniska Universitet och Uppsala universitet till Female Leader Engineer. Female Leader Engineers Project and Talent Manager har sedan i samarbete med styrelsen valt ut tjugo deltagare till höstens program. Deltagarna har förutom att genomgå bland annat personlighets- och logiska tester och kompetensbaserade intervjuer, fått chans till personlig utveckling tillsammans med Kvinnokompetensen som är vår partner i ledarskapscoaching. Deltagarna har även fått insyn i partnerbolagens verksamhet och kultur genom exklusiva besök på företagen. Baserat på tidigare moment i urvalsprocessen utsågs tio finalister som fick presentera sig närmare för alla partnerföretag.

Så här säger Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall om vikten av att öka andelen kvinnliga medarbetare på företaget:

”För oss på Stora Enso är det viktigt att rekrytera de bästa kandidaterna om vi på ett framgångsrikt sätt ska utvecklas vidare som innovativt företag inom förnybara och hållbara material. Mångfald och inte minst jämställdhet är en grundförutsättning för att bygga en kultur som präglas av innovation och hållbarhet. Satsningen på Female Leader Engineer är en viktig del i vår kompetensförsörjning och vårt jämställdhetsarbete. Vi behöver få fler kvinnor att se skogsindustrin som en framtidsbransch och vi måste tveklöst öka andelen kvinnor i vår verksamhet”, säger Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso.


Såhär säger Martin Lindqvist, VD på SSAB, om företagets medverkan i Female Leader Engineer:

"Jämställdhet är en avgörande fråga för alla företag och vi vill vara en förebild inom industrin. Vi arbetar aktivt för att öka andelen kvinnliga chefer och där är vårt partnerskap med Female Leader Engineer ett av flera viktiga initiativ. Framtiden för stålindustrin är väldigt spännande och det har varit väldigt roligt att få möjligheten att visa det för några av Sveriges främsta ingenjörsstudenter", säger Martin Lindqvist, vd på SSAB.


Årets 10 finalister i Female Leader Engineer var:

Tove Arrelid, Chalmers Tekniska Högskola

Sofia Alexandersson, Chalmers Tekniska Högskola

Linda Wäppling, Chalmers Tekniska Högskola

Beatrice Boström, Kungliga Tekniska Högskolan

Anna Berggren, Kungliga Tekniska Högskolan

Mathilda Lundeberg, Kungliga Tekniska Högskolan

Sofia Tollander, Kungliga Tekniska Högskolan

Sara Ågren, Linköpings universitet

Marika Arvidsson, Lunds Tekniska Högskola

Carolina Holmberg, Lunds Tekniska Högskola

Årets 20 deltagare i Female Leader Engineer var:

Tove Arrelid, Chalmers Tekniska Högskola

Maja Arvidsson, Chalmers Tekniska Högskola

Sofia Alexandersson, Chalmers Tekniska Högskola

Linda Wäppling, Chalmers Tekniska Högskola

Beatrice Boström, Kungliga Tekniska Högskolan

Anna Berggren, Kungliga Tekniska Högskolan

Mathilda Lundeberg, Kungliga Tekniska Högskolan

Sofia Tollander, Kungliga Tekniska Högskolan

Sara Vaghult, Linköping universitet

Lina Rosberg, Linköping universitet

Josefin Ek, Linköping universitet

Rebecca Stark, Linköping universitet

Sara Ågren, Linköping universitet

Beatrice Partain, Linköping universitet

Sofia Andersson, Luleå Tekniska Universitet

Clara Danielsson, Luleå Tekniska Universitet

Marika Arvidsson, Lund Tekniska Högskola

Carolina Holmberg, Lund Tekniska Högskola

Hanna Lycken, Uppsala universitet

Clara Engman, Uppsala universitet

Ansökan till nästa 2019 års omgång av Female Leader Engineer öppnar hösten 2019.

Om oss

Programmet Female Leader Engineer drivs av företaget Magent AB som arbetar för att makten i näringslivet ska vara jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Ett jämställt näringsliv ökar företagens konkurrenskraft och bidrar till en bättre tillvaro för den enskilda individen. På så sätt är vi övertygade om att ett jämställt näringsliv är ett steg på vägen till ett bättre samhälle för oss alla.  Magent verkar genom de tre programmen Female Leader Engineer, Female Digital Engineer och Female Technical Engineer samt genom respektive alumninätverk för programmen. Magent arbetar även med rekrytering genom CoGig.

Prenumerera

Media

Media