Stugsäsongen är redan i gång – antalet stuginbrott minskar tydligt

Report this content

Efter boomen under coronaåret 2020 köptes i fjol färre stugor än året innan enligt Lantmäteriverkets statistik. Denna trend återspeglas även i försäljningen av stugförsäkringar. Antalet stuginbrott minskade tydligt 2021 efter ökningen under det första coronaåret.

Nu drar stugsäsongen i gång igen. Försäljningen av Fennias stugförsäkringar återgick till samma nivå 2021 efter rekordförsäljningen under pandemin. Orsaken till stugboomen under det första coronaåret var framför allt pandemin, som förhindrade utlandsresor och å andra sidan ökade distansarbetet betydligt.

Antalet stuginbrott ökade 2020 men vände tydligt nedåt 2021

Enligt statistik från Statistikcentralen ökade antalet stuginbrott 2020 jämfört med föregående år, men minskade 2021 med hela 30 procent. Även Fennias egen statistik visar på en liknande nedgång i ersättningsbeloppen för stuginbrott.

Källa: Statistikcentralen

Nedgången kan delvis förklaras med distansarbetet under coronatiden, varav en stor del utfördes, och fortfarande utförs, på stugorna. En bebodd stuga är inte lika intressant som inbrottsobjekt som en tom stuga.

Trots förra årets positiva utveckling, är det tyvärr många faktorer som främjar det ökade antalet stuginbrott. Stugorna är dagsläget allt bättre utrustade, vilket gör dem mer attraktiva som inbrottsobjekt. Dessutom skyddas stugor ofta sämre än själva hemmen och de är belägna på glesbygden, vilket underlättar inbrott.

Stuginbrotten har också blivit mer professionella: allt fler stuginbrott görs av professionella kriminella, som observerar stugan för att snabbt kunna slå till vid rätt tillfälle. Även de som har missbruksproblem och problem med pengar sysslar med stuginbrott.

– Det är svårt att reda ut inbrott i stugor, eftersom ägarna upptäcker inbrottstjuvarnas besök först på våren när de kommer till stugan första gången. När det har gått ett tag från själva inbrottet är det svårare att spåra upp de skyldiga och den stulna egendomen har sannolikt redan sålts vidare. Därför bör man inte lämna värdefulla föremål eller saker som har särskilt affektionsvärde på stugan, påminner Anne Salonen-Kakko, ansvarig expert på egendomsskador på Fennia.

Anvisningar i händelse av inbrott

Nedan några tips för stugägare för att göra inbrott i stugan så utmanande som möjligt för tjuven:

  • Ta bort och lås in all synlig egendom som kan intressera tjuvarna. Tjuvarna är i regel ute efter föremål som enkelt kan transporteras bort. Sådana föremål är till exempel värdefulla kärl, utombordsmotorer eller värdefull elektronik, som datorer, TV och hemmabio.
  • Satsa på bra lås eller helst på larmsystem eller fjärrövervakning. Lämna gardinerna öppna i den städade och tomma stugan, så att tjuvarna ser att där inte finns något att stjäla. Göm inte nycklarna på stugan utan ta alltid med dem.
  • Se om möjligt till att stugan ser bebodd ut genom att till exempel koppla en timer till en inomhusbelysning, som tänder lampan på andra tider än nattetid.
  • Om det skett inbrott på stugan, börja inte städa, eftersom det försvårar polisens arbete. Ring alltid nödnumret vid stuginbrott.

Mer information

Anne Salonen-Kakko
ansvarig expert
tel. 040 720 1243
anne.salonen-kakko@fennia.fi

Fennia – för företagande och liv

Försäkring betyder att du gör dig redo för framtida möjligheter. Vi på Fennia erbjuder tjänster inom skade-, liv-, pensions- och sparförsäkring. Vi vill av hela vårt hjärta göra det möjligt för dig att pröva och vara företagsam. Du utvecklas, och vi med dig.

Prenumerera

Media

Media