Fennovoimas pressmeddelande 5.6.2008

FENNOVOIMA INLEDER DEN TEKNISKA UTREDNINGEN PÅ TRE ORTER

Fennovoimas tekniska förplanering för de olika placeringsorterna har färdigställts. Bolaget fortsätter med den tekniska utredningen i Pyhäjoki, Strömfors och Simo. Fennovoima fortsätter inte utredningsarbetet i Kristinestad.

Placeringsorten för ett kärnkraftverk bör uppfylla flertalet tekniska och säkerhetsmässiga krav som kraftbolaget och myndigheterna fastställer. Dessa krav har Fennovoima under förplaneringsperioden på våren utrett för alla alternativa placeringsorter.

- På basen av de färdigställda utredningarna har Pyhäjoki, Strömfors och Simo starka förutsättningar för placeringen av ett nytt kärnkraftverk. Vi fortsätter nu den tekniska planeringen för kraftverksområdena på de här tre orterna med våra utvalda kraftverksleverantörskandidater, konstaterar Fennovoimas verkställande direktör Tapio Saarenpää.

Fennovoima ser det som viktigt att projektet förverkligas i nära och öppet samarbete med det lokala samhället. Fennovoima påbörjade utredningsarbetet för ett kärnkraftverk i Kristinestad baserat på ett av stadsstyrelsen enhetligt fattat beslut i juni 2007. Under de gånga månaderna har projektet dock delat kommunens beslutsfattare i två läger på ett sätt som inte ger kommunen förutsättningar för förverkligandet av projektet.

Fennovoima påbörjade utredningsarbetet för placeringen av ett nytt kärnkraftverk på sommaren 2007 då områden i över tio olika kommuner granskades. I augusti 2007 beslöt bolaget att koncentrera det fortsatta arbetet i sex kommuner. I december 2007 inledde Fennovoima miljökonsekvensbedömningen i fyra kommuner. Nu i juni 2008 har den tekniska förplaneringen färdigställts för placeringsorterna.

Fennovoimas miljökonsekvensbedömning färdigställs i september 2008. Bolaget lämnar principbeslutsansökan till stadsrådet senast i början av 2009. I ansökan framlägger Fennovoima de slutliga placeringsortsalternativen. Detta beslut kommer att basera sig på resultatet av miljökonsekvensbedömningen, den tekniska utredningen och andra utredningar.Tilläggsuppgifter: Verkställande direktör Tapio Saarenpää, 020 7579 202 och kommunikationsdirektör Pasi Natri, 020 7579 204