Analysguiden: Starkt kvartal och goda förutsättningar framåt

Report this content

Ferroamp kom återigen med en stark kvartalsrapport. Tillväxten fortsatte i raketfart och försäljningen växte med 102 procent. Vi ser positivt på framtiden och höjer vårt motiverade värde till 73 kronor per aktie.

Mer än fördubblad omsättning

Ferroamp redovisade en nettoomsättning för tredje kvartalet 2020 på 22,5 miljoner kronor. Det är bolagets starkaste kvartal hittills sett till försäljning och dessutom slår bolaget rekord i antalet levererade sys­tem till kund. Jämfört med nettoomsättningen för samma period 2019, motsvarande 11,1 miljoner kronor, var ökningen 102,4 procent. Den goda försäljningsökningen är bland annat hänförlig till den nya generationen av solsträngsoptimerare (SSO Gen 2.0), som bolaget haft möjlighet att leverera sen augusti. Faktureringen av SSO Gen 2.0 bedöms ha varit god under kvartalet. Förlusterna fortsatte att öka. Den redovisade rörelseförlusten uppgick till 6,8 miljoner kronor, jämfört med 5,4 miljoner kronor samma period föregående år. 

Fortsatt negativa Covid-19-efffekter

Ferroamp har haft viss negativ effekt från Coronapandemin under kvartalet. Redan i våras noterades en återhållsamhet och fördröjningar i investeringsbeslut hos potentiella kunder inom fastighetsegmentet. Bolagsledningens bedömning är att effekterna kommer att hålla i sig även under hösten, men att investeringstakten bör börja återhämta sig redan under första kvartalet 2021. Covid-19 har också påverkat resultatet negativt. Framförallt har ökade fraktkostnader satt käppar i hjulet för delar av den väntade marginalförbättringen från lanseringen av SSO Gen 2.0.  Dessa effekter bedöms kvarstå även under inledningen av 2021.

Stärkt finansiering efter riktad emission

Som vi tidigare flaggat för kommer Ferroamp att ha kapitalanskaffningsbehov så länge bolaget fortsätter att göra förlust. Under tredje kvartalet genomfördes en riktad emission motsvarande 102 miljoner kronor brutto. Emissionen genomfördes till cirka 22 procent rabatt och med en utspädning på 16,7 procent. Deltagare var en rad institutionella investerare, bland annat Nordea Fonder och Första AP-fonden.  Bolagets nettokassa uppgår nu till 97,7 miljoner kronor.

Justerar upp prognoser – värderingen attraktiv

Vi skruvar upp våra kortsiktiga prognoser något till följd av det starka kvartalet. Vi behåller vår långsiktiga bedömning om att bolaget kan nå break-even och en försäljning på drygt 410 miljoner kronor 2022. Motiverat värde höjs marginellt till cirka 73 kronor. Om vårt scenario utspelar sig handlas bolaget till attraktiva 1,42 gånger EV/S för 2022.
Läs analysen här: (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-ferroamp-starkt-kvartal-och-goda-forutsattningar-framat)

Prenumerera