Analysguiden: Tillväxtresan fortsätter

Ferroamp växer försäljningen med imponerande 179 procent. Covid-19 försenar utvecklingsarbetett något. 

Imponerande försäljningstillväxt

Ferroamp redovisar en nettoomsättning för första kvartalet på 16,6 miljoner kronor, jämfört med 5,9 miljoner kronor för första kvartalet 2019. Det ger en ökning på 179 procent. Våra estimat på 18,1 miljoner kronor låg något högre. Försäljningen har bland annat drivits av flera nya samarbetsavtal. Bland annat har bolaget hittat samarbete med Integrated Renewables som är verksamma på den norska marknaden, detta kan komma att visa sig vara en viktig pusselbit i Ferroamps arbete med den geografiska expansionen.   Bolagsledningen kommenterar att orderingången under kvartalet har varit stark, och att orderstocken ser bra ut även vid ingången till det andra kvartalet. Under kvartalet har fortsatta batteribidrag fått stöd och Ferroamp bedömer att detta, i kombination med andra stöd i vårbudgeten kommer att ha en positiv effekt på marknaden under året.

Fortsatta förluster

Precis som väntat fortsätter Ferroamp att leverera negativa resultat. Den kritiska faktorn för att vända till lönsamhet är arbetet med att anpassa produkterna till industriell produktion. Detta arbete riskerar att försenas något på grund av Covid-19 men vårt scenario bygger fortsatt på att bolaget når nollresultat 2021.  

Förstärkt finansiell ställning

Ferroamps teckningsoption, TO1, fulltecknades och tillförde cirka 22 miljoner kronor till kassan. Utöver detta har bolaget även tagit upp ett lånepaket på 10 miljoner kronor. Bolagsledningen kommenterar att det kommer krävas fortsatt tillgång till kapital för att investera in utveckling och tillväxt, vilket rimmar väl med vår bedömning.

Viss negativ påverkan Covid-19 

Effekterna av Covid-19 har varit svaga hittills. Bolagsledningen kommenterar dock att pandemin gör framtiden mer svårbedömd. De främsta riskerna ligger i en potentiell lägre investeringsvilja hos fastighetsägarna, samt begränsad transportkapacitet och lägre tillgång till vissa komponenter. Detta har gett negativa effekter på utvecklingsarbetet inom Industrialisering Gen 2.0, där Ferroamp har samarbeten med asiatiska partners. Resultatet är att lanseringen av den nya solsträngsoptimerararen har fått senareläggas. Bolaget kommenterar dock att kinas återstart av ekonomin redan fått positiva effekter och bedömer att leveranser till kund kommer att kunna ske redan under slutet av andra kvartalet.  

Motiverat värde

Corona-krisen riskerar att ge viss negativ effekt för Ferroamp, framförallt relaterat till förseningar inom Industrialisering Gen 2.0, samt ökar osäkerheten väsentlig. Mot denna bakgrund väljer vi att justera ned vårt motiverade värde något, till cirka 65–70 kronor per aktie. På dagens nivåer, med en aktiekurs kring 58 kronor, ser bolaget köpvärt ut.

 

Läs analysen här:

(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-ferroamp-tillvaxtresan-fortsatter)

Prenumerera