Ferronordic expanderar sin verksamhet inom Contracting Services

Report this content

Ferronordic har tecknat avtal med Chernogorskaya Mining Company ("CMC") för att medverka vid utvecklingen av en ny gruvplats för utvinning av platinagrupp- metaller i Rysslands Krasnoyarsk-region. Ferronordic kommer att ta rollen som generalentreprenör för projektet. Enligt rådande antaganden och prognoser kommer projektet att bidra cirka 5-6% av Ferronordics omsättning under 2019 i Ryssland/CIS under verksamhetsåren 2021 och 2022.

Ferronordic har tecknat avtal med CMC, ett dotterbolag till Russian Platinum, för att medverka vid utvecklandet av en fyndighet med platinagruppmetaller belägen ungefär 15 kilometer sydost om staden Norilsk i regionen Krasnoyarsk i Ryssland. Ferronordic kommer att ta rollen som generalentreprenör och förbereda gruvområdet för byggnation av en bearbetningsanläggning och tillhörande infrastruktur av CMC. Projektet omfattar borrning och sprängning, grävning och utjämning, dränering, krossning och sortering samt anläggning av tillfarts- och gruvvägar på området. Som generalentreprenör kommer Ferronordic även att engagera underentreprenader för att utföra delar av projektet.

Ferronordics VD, Lars Corneliusson, kommenterar:

”Vi är mycket glada över denna möjlighet att utöka vår Contracting Services verksamhet, som är en hörnsten i Ferronordics tillväxtstrategi och ett affärsområde där vi ser stor potential för framtida utveckling. Vårt partnerskap med CMC gör det möjligt för oss att komma närmare en viktig kund i en spännande del av Rysslands gruvindustri och ädelmetallkomplex. Samtidigt kommer vårt bredare ansvar och roll som generalentreprenör att göra det möjligt för oss att öka vår kapacitet och höja kapacitetsutnyttjandet av vår organisation samt bygga relationer med branschexperter till potentiell fördel för framtida projekt.

CMC:s vice VD med ansvar för ingenjörs- och projektledning, Sergej Sergijenko, kommenterar:

Genom att anlita Ferronordic som generalentreprenör fortsätter vi att bygga på ett nära samarbete med ett pålitligt och väl ansett företag inom anläggnings- och gruvindustri. Vi har tillit till Ferronordics förmåga att använda modern utrustning och teknologi för att hjälpa oss att uppnå våra mål och ledarskap i vår bransch. Vi ser fram emot att utöka vårt samarbete och tillsammans utveckla denna gruvplats i Krasnoyarsk-regionen.

Projektet förväntas pågå till slutet av 2022. Enligt rådande antaganden och prognoser kommer projektet att bidra cirka 5-6% av Ferronordics omsättning under 2019 i Ryssland/CIS under verksamhetsåren 2021 och 2022. På grund av investeringar i maskiner och rörelsekapital förväntas kassaflöden påverkas negativt under 2020 men bli positiva 2021.

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 400 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Finanschef, Tel. +46 73 660 72 31, eller erik.danemar@ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades för offentliggörande den 10 september 2020, kl. 14:45.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar