Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018

Report this content

Pressmeddelande

Stockholm den 9 november 2018

REKORDHÖGT RESULTAT

TREDJE KVARTALET 2018

 •  Nettoomsättningen ökade 26% (28% ökning i rubel) till 791 MSEK (626 MSEK)
 •  Rörelseresultatet ökade till 80 MSEK (50 MSEK)
 •  Rörelsemarginalen uppgick till 10,1% (8,0%)
 •  EBITDA ökade till 91 MSEK (56 MSEK)
 •  Periodens resultat ökade till 61 MSEK (43 MSEK)
 •  Resultatet per stamaktie uppgick till 4,17 SEK (2,77 SEK)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 115 MSEK (98 MSEK)

JANUARI - SEPTEMBER 2018

 •  Nettoomsättningen ökade 13% (20% ökning i rubel) till 2 222 MSEK (1 962 MSEK)
 •  Rörelseresultatet ökade till 189 MSEK (150 MSEK)
 •  Rörelsemarginalen uppgick till 8,5% (7,6%)
 •  EBITDA ökade till 217 MSEK (168 MSEK)
 •  Periodens resultat ökade till 145 MSEK (123 MSEK)
 •  Resultatet per stamaktie uppgick till 8,82 SEK (7,98 SEK)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 149 MSEK (282 MSEK)
MSEK  Tredje kvartalet
2018
 
Tredje kvartalet
2017
 


%
Nio månader 2018  Nio månader 2017 

%
Nettoomsättning  791  626 26% 2 222 1 962 13%
EBITDA  91 56 61% 217 168 29%
Rörelseresultat  80 50 60% 189 150 26%
Periodens resultat 61 43 42% 145 123 18%
Resultat per stamaktie 4,17 2,77 51% 8,82 7,98 11%
Avkastning på sysselsatt kapital 39,9% 41,9% 39,9% 41,9%
Rörelsekapital / Nettoomsättning 2,2% (2,7%) 2,2% (2,7%)
Nettoskuld / (Nettokassa) (298) (381) (298) (381)

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar: ”Tredje kvartalet var ytterligare ett mycket starkt kvartal för Ferronordic. Omsättningen var nära den högsta någonsin för ett enskilt kvartal och resultatet var högre än någonsin. Rörelseresultatet uppgick till 80 MSEK, vilket var 17% högre än andra kvartalet i år – vilket hittills var vårt resultatmässigt bästa kvartal någonsin. Vi såg väldigt positiv tillväxt inom eftermarknaden under kvartalet - till stor del tack vare vår satsning på ett digitaliserat försäljningsstöd som nu levererar allt högre resultat. Sammantaget ökade eftermarknadsförsäljningen med hela 24%. Vi fortsätter även att optimera effektiviteten i vår organisation. Återigen lyckades vi sänka försäljnings- och administrationskostnaderna som procent av omsättningen från 11,0% under tredje kvartalet 2017 till 9,9% under detta kvartal. Det är även glädjande att vår contracting services-verksamhet fortsätter att utvecklas och expandera. Försäljningen ökar samtidigt som vi lär oss att driva projekten med bättre lönsamhet. Den ökade försäljningen och lönsamheten inom eftermarknaden och contracting services hade en mycket positiv inverkan på totala lönsamheten under kvartalet. Bruttomarginalen och rörelsemarginalen ökade till 20,3% respektive 10,1%. Vi förblir optimistiska vad gäller utvecklingen av den ryska maskinmarknaden på lång- och medellång sikt, särskilt med tanke på de signaler som finns om kraftigt ökade infrastruktursatsningar.”

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med 79 anläggningar och över 900 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Aktierna i Ferronordic är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

Finansiell rapportering 2018/19

Delårsrapport januari-september 2018                                                                         9 november 2018

Bokslutskommuniké januari – december 2018                                                             15 februari 2019

Delårsrapport januari-mars 2019                                                                                  14 maj 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finansdirektör och IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com 

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2018, kl. 07:30. 

Taggar: