Ferronordics styrelse har beslutat om omvandling av stamaktier av serie 2 till stamaktier

Pressmeddelande
Stockholm den 13 december 2017

Den 29 september 2017 offentliggjorde Ferronordic Machines AB (publ) (”Ferronordic”) ett erbjudande till innehavarna av A-preferensaktier att konvertera sina aktier till stamaktier. Bolaget upprättade även ett prospekt avseende erbjudandet. Anmälningsperioden för konverteringserbjudandet var 2–10 oktober 2017.

I syfte att fullfölja konverteringen i enlighet med villkoren för erbjudandet har styrelsen för Ferronordic beslutat om omvandling av samtliga 3 199 101 stamaktier av serie 2 i Ferronordic som tillkommit inom ramen för konverteringserbjudandet till stamaktier. Efter registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden förväntas de nya stamaktierna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm omkring den 27 december 2017.

                                           --------------------------------------------------------------

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com.

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo CE, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av landet har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks, samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat i snabb takt över Ryssland. Koncernen är väl etablerad i samtliga federala distrikt med 74 anläggningar och över 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Stamaktierna i Ferronordic är noterade på Nasdaq Stockholm. Preferensaktierna i bolaget är noterade på Nasdaq First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser.

www.ferronordic.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar