Kommuniké från Ferronordics årsstämma

Vid Ferronordics årsstämma i Stockholm den 14 maj 2019 beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande:

  •  Godkändes ordinarie utdelning och extrautdelning om 3,75 kr per aktie vardera, dvs sammanlagt 7,50 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 16 maj 2019.
  •  Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
  •  Annette Brodin Rampe, Magnus Brännström, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson, Håkan Eriksson och Staffan Jufors omvaldes till styrelseledamöter. Staffan Jufors omvaldes till styrelseordförande.
  •  Arvode till styrelseledamöterna om sammanlagt 1 800 000 kr fastställdes.
  •  KPMG AB omvaldes till revisor. Arvode till revisor utgår enligt avtal mellan bolaget och KPMG AB.
  •  Procedurer antogs beträffande val av valberedningen och dess arbete. Procedurerna stipulerar bl.a. att de fyra största aktieägarna ska inbjudas att nominera ledamöter till valberedningen. Inget arvode utgår till valberedningens ledamöter.
  •  Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastslogs.
  •  Incitamentprogram för medlemmar i koncernens exekutiva och utökade ledningsgrupper godkändes.
  •  Ändringar av bolagsordningen godkändes, innebärande att bolagets företagsnamn ändras till Ferronrodic AB och att tidigare bestämmelser om preferensaktier utgår.

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland, samt för Volvo Construction Equipment och Mecalac i Kazakstan. I delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt i Ryssland med 79 anläggningar och över 1 000 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Aktierna i Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Corneliusson, VD, telefon: +46 70 494 11 22, eller lars.corneliusson@ferronordic.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 15 maj 2019, kl. 07:00.

Taggar:

Om oss

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har nu över 90 anläggningar och omkring 1 500 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar