9 av 10 svenska företag anser sig ha bättre cybersäkerhet än andra

  • 93 procent av svenska företag säger sig ha en bättre cybersäkerhet än sina konkurrenter
  • 7 av 10 svenska företag tror att antalet cyberhot och dataintrång kommer att öka under det kommande året
  • 57 procent säger att antalet cyberattacker ökat det senaste året

Trots att antalet dataintrång ökat, tycker de flesta chefer på svenska företag att den egna organisationens cybersäkerhet är bättre än branschens som helhet. Detta visar en ny studie av analysföretaget FICO, utförd av Ovum. Så många som 93 procent av cheferna i undersökningen säger att deras företag är bättre förbereda att stå emot cyberattacker än sina konkurrenter.

Trots det starka självförtroendet, har endast 32 procent av de svarande en prövad handlingsplan för att hantera dataintrång, och endast en fjärdedel av företagen har tillsatt någon i styrelsen som ansvarar för organisationens cybersäkerhet. Det är också fler än 4 av 10, hela 43 procent av företagen, som inte har någon försäkring mot cyberhot.

“Allvarliga risker som hotar både vår integritet och säkerhet kräver att företag gör en ärlig bedömning av sitt skydd. Precis som 4 av 5 svenska bilförare påstår sig vara bättre förare än genomsnittet, visar dessa siffror på att många företag helt enkelt inte förstår hur en jämförelse med konkurrenter bör gå till, vilket i sin tur kan leda till att man investerar för lite i cybersäkerhe,t” säger Dylan Jones, ansvarig för FICOs verksamhet i Sverige.

“IT chefer har fler resurser än någonsin att investera i skydd för att möta den ständigt växande hotbilden och leva upp till komplexa regleringar. Dessa chefer vill att de investeringar som görs ska leda till det ultimata skyddet – men snabba endimensionella lösningar tar sällan hänsyn till hela organisationens säkerhetsbehov,” säger Maxine Holt, research director at Ovum.

Undersökningen visar också att nästan hälften av alla svarande, 49 procent, anser att anställda som arbetar med IT, såsom systemadministratörer och seniora IT-chefer, utgör det den största risken för organisationens cybersäkerhet, jämfört med 19 procent som anser att vanliga yrkesmässiga användare utgör störst risk.

Ovum genomförde enkätundersökningen för FICOs räkning via telefonintervjuer med 500 seniora chefer, huvudsakligen inom företagens IT-avdelningar, i Storbritannien, USA, Kanada, Brasilien, Mexiko, Tyskland, Indien, Finland, Norge, Sverige och Sydafrika.       

Fler resultat från undersökningen: http://www.fico.com/en/latest-thinking/ebook/the-nordics-views-from-the-c-suite-survey-2018            

Presskontakt:

Richard Yams for FICO

Burson Marsteller

+46 (0) 70 666 65 38
fico@bm.com

Om FICO

(NYSE: FICO) är ett ledande analys- och mjukvaruföretag som hjälper företag i över 90 länder att ta bättre beslut som skapar högre tillväxt, lönsamhet och kundnöjdhet. Företagets banbrytande användning av big data och matematiska algoritmer för att förutspå kundbeteenden har förändrat hela branscher. FICO erbjuder analys, mjukvara och verktyg som används inom ett flertal branscher för att hantera risk, bekämpa bedrägerier, bygga mer lönsamma kundrelationer, optimera verksamheter samt säkerställa regelefterlevnad. Flera av företagets produkter har anammats av hela branscher, däribland FICO® Score, den amerikanska branschstandarden för att mäta konsumentkreditrisk. FICO:s lösningar använder öppen källkod och molnbaserade tjänster för att maximera flexibilitet, snabb driftsättning och minskade kostnader. 

Läs mer på www.fico.com.

Om Ovum

Ovum is a market-leading research and consulting firm focused on helping digital service providers and their vendor partners thrive in the connected digital economy. Through its 150 analysts worldwide, it offers expert analysis and strategic insight across the IT, telecoms, and media industries. Founded in 1985, Ovum has one of the most experienced analyst teams in the industry and is a respected source of guidance for technology business leaders, CIOs, vendors, service providers, and regulators looking for comprehensive, accurate, and insightful market data, research, and consulting. With 23 offices across six continents, Ovum offers a truly global perspective on technology and media markets and provides thousands of clients with insight including workflow tools, forecasts, surveys, market assessments, technology audits, and opinion.

Ovum is part of the Business Intelligence Division of Informa plc, a leading business intelligence, academic publishing, knowledge and events group listed on the London Stock Exchange. https://ovum.informa.com/

Taggar:

Prenumerera