FICO och Visma Connect ska arbeta tillsammans mot finansbrott

Report this content

FICO och Visma Connect inleder ett partnerskap för att erbjuda FICOs lösningar för att motverka finansiell brottslighet till banker, fintechbolag, betalningsföretag och tredjepartsaktörer som omfattas av PSD2-regelverket. Lösningarna fokuserar bland annat på att motverka penningtvätt och hjälper organisationer att efterleva ”känn din kund”-krav och erbjuder sanktionsbevakning i realtid.

Partnerskapet mellan de två bolagen kommer i ett första skede att fokusera på de nordiska länderna och Nederländerna. Visma Connect, som är ledande inom betalningstjänster, kommer erbjuda FICOs Siron-lösning som en del av Visma Connects betalningstjänster.

”Vi ser hur det ställs allt tuffare regulatoriska krav på företag som erbjuder finansiella tjänster och många spenderar mer än fyra procent av sina intäkter på regelefterlevnad,” säger Juergen Krieg på FICO. “Vi ser också hur tillsynsmyndigheter uppmanar finansbranschens aktörer att göra mer för att bekämpa finansiell brottslighet och terrorfinansiering. Fintechbolag och tredjepartsaktörer som omfattas av PSD2 uppmanas också i allt högre utsträckning övervaka sina processer. Dessutom har den ökade användningen av SEPA-betalningar gjort att sanktionskontroller inte längre kan göras i omgångar utan behöver göras 24/7 tillsammans med realtidsövervakning. Vårt partnerskap med Visma Connect hjälper betalningsleverantörer att möta dessa krav till både lägre kostnad och med mindre ansträngning, genom att dra nytta av de framsteg vi gjort inom lösningar för regelefterlevnad.”

“Finansbranschen möter allt tuffare regulatoriska krav och våra betaltjänster samverkar väl med FICOs tjänster för att motverka finansiell brottslighet. Med lösningarna slipper kunder stora uppstartskostnader och vi tar ansvar för installation, drift och underhåll så att våra kunder kan fokusera på att utveckla sina affärer,” säger Marnix Harbers, på Visma Connect.

FICOs Siron-lösning är den mest använda lösningen i världen för att hantera bland annat ”känn din kund”-efterlevnad och motverka penningtvätt.

For more information please contact:

Richard Yams for FICO
Email: fico@bcw-global.com
Phone: +46 70 666 65 38

Om FICO

FICO (NYSE: FICO) powers decisions that help people and businesses around the world prosper. Founded in 1956 and based in Silicon Valley, the company is a pioneer in the use of predictive analytics and data science to improve operational decisions. FICO holds more than 195 US and foreign patents on technologies that increase profitability, customer satisfaction and growth for businesses in financial services, telecommunications, health care, retail and many other industries. FICO provides financial institutions around the world with market leading solutions to detect money laundering, prevent terrorist financing and conduct customer due diligence – incorporating dynamic customer profiling and visual link analysis for hidden relationships.

Learn more at http://www.fico.com.

 

Om Visma Connect 
Visma Connect supplies: payment services, information portals and middleware. Our experts are specialized in Payments, Standard Business Reporting, Blockchain and Artificial Intelligence. Visma Connect was established in 2006 as EBPI and since 2019 has been part of the Visma Group. 

 

Om Visma

Visma offers software and services that simplify and digitise core business processes in the private and public sector. The Visma group operates across the entire Nordic region along with Benelux, Central and Eastern Europe. With over 8,500 employees, more than 850,000 customers and a net revenue of €1.288 million, Visma is one of Europe’s leading software companies. Visit www.visma.com