Norges elförsörjning optimeras med analysverktyg

Statnett, som är ansvariga för det norska elnätet, har valt FICO Xpress Optimization för att analysera modeller kring framtidens behov av elektricitet i Norge och optimera den befintliga infrastrukturen. Lösningen kommer att användas i hela organisationen för att processa, analysera och planera nyckelfaktorer relaterade till Norges elförsörjning.

Statnett har ansvar för nära 11 000 km högspänningsledningar i hela Norge och ansvarar för att ta fram nästa generations stamnät och säkra framtidens energibehov. För att lyckas med detta vill organisationen prognosticera landets framtida elbehov och de marknadsförändringar som kan ske fram till år 2040 och därefter.

“Vi tittar både på den befintliga infrastrukturen så väl som energibehoven i framtiden, inklusive att försöka förstå framtida beteenden på marknaden kopplat till el-priser,” säger Ivar Husevåg Døskeland, senior affärsanalytiker på Statnett. “Vi planerar att investera 35 till 45 miljarder kronor i näten mellan 2018 och 2022.”

Den komplexa uppgiften att både säkra stabil leverans av el nu och samtidigt titta framåt i en sektor som ständigt utvecklas kräver kraftfulla verktyg och partners. Statnett har ett väl etablerat partnerskap med SINTEF, som är ett norskt undersökningsinstitut som bygger analytiska modeller för olika scenarios relaterade till ovanstående utmaningar. För att processa, analysera och planera framtidens elbehov i Norge användandes av dessa modeller, så gjorde Statnett en översyn av alternativen på marknaden och valde FICO Xpress Optimization.

”Som en del i uppdraget kopplade vi också samman Statnett med andra användare av FICO Xpress Optimization,” säger Dylan Jones, ansvarig för FICO i Norden. “På det sättet kunde Statnett dra nytta av andra användares erfarenheter hur man använder Xpress Optimization för att öka värdet i hela kedjan och slipper använda olika lösningar för olika användningsområden.”

“Funktionerna i FICO Xpress Optimization har en sån bredd vilket gör att vi kan använda lösningen i hela organisationen nu och framöver,” säger Døskeland.

FICO Xpress Optimization är den ledande matematiska modellerings- och optimeringslösningen i världen, och gör det möjligt för forskare, analytiker, konsulter och andra i organisationerna att enkelt skapa, sjösätta och använda olika funktioner för verksamhetsoptimering, byggda på skalbara högpresterande algoritmer och flexibla modelleringsmiljöer. Lösningen som fungerar på plats och i molnet erbjuder snabb applikationsutveckling och rapporteringsfunktioner och är en del av FICO® Decision Management Suite, som är en integrerad serie molnbaserade lösningar för att utveckla och sjösätta analysdrivna applikationer.

För mer information, besök gärna: http://www.fico.com/en/products/fico-xpress-optimization

Presskontakt:

Richard Yams

Burson-Marsteller för FICO

+46 70 666 65 38

Richard.yams@bm.com

Om FICO
FICO (NYSE: FICO) är ett ledande analys- och mjukvaruföretag som hjälper företag i över 90 länder att ta bättre beslut som skapar högre tillväxt, lönsamhet och kundnöjdhet. Företagets banbrytande användning av big data och matematiska algoritmer för att förutspå kundbeteenden har förändrat hela branscher. FICO erbjuder analys, mjukvara och verktyg som används inom ett flertal branscher för att hantera risk, bekämpa bedrägerier, bygga mer lönsamma kundrelationer, optimera verksamheter samt säkerställa regelefterlevnad. Flera av företagets produkter har anammats av hela branscher, däribland FICO® Score, den amerikanska branschstandarden för att mäta konsumentkreditrisk. FICO:s lösningar använder öppen källkod och molnbaserade tjänster för att maximera flexibilitet, snabb driftsättning och minskade kostnader.  Läs mer på www.fico.com.

För nyheter rörande FICO och mediekontakter, besök www.fico.com/news

Prenumerera