Örsted optimerar vindkraftverk med innovativ lösning

Örsted, det danska företaget som är världens ledande utvecklare av vindkraftverk till havs, har med hjälp av FICOs optimeringslösning Xpress utvecklat en ny innovativ digital lösning för att optimera viktiga delar kring vindkraftverken. Företaget, som har över 30 vindkraftverk igång och under uppbyggnad, har nått betydande kostnadsbesparingar genom ett nytt sätt att optimera kablagen mellan turbinerna och transformatorstationerna.

Vindkraftverk belägna till havs skickar den genererade energin från verkets turbiner till närliggande transformatorstationer, som i sin tur samlar energin och skickar den till land. Med hjälp av optimeringsverktyget Xpress från FICO, har Örsted kunnat optimera utformningen av de kablar som transporterar energin från vindkraftverkets turbiner till dess transformatorstationer.

Genom att använda systemet för att testa olika kablagealternativ och scenarion har Örsteds ingenjörer kunnat optimera kostnaderna. Kostnadsbesparingarna har också fått Örsted att använda de optimeringsbaserade modellerna för beslutsfattande i andra delar av verksamheten.

”Örsteds användning av verktygen är imponerande, givet komplexiteten i de utmaningar som de stod inför. Innovativa lösningar som dessa kan bidra till att förnybar energi tar större plats på den globala energimarknaden”, säger Sid Dash, forskningschef på Chartis Research och expert på ämnet riskanalys.

Förmågan att lösa komplexa optimeringsutmaningar kan spela en avgörande roll på dagens konkurrensutsatta marknader. FICO hjälper företag att ta fram, utveckla och implementera optimeringslösningar som stödjer skalbara algoritmer, flexibla modelleringssystem, snabba applikationsuppdateringar, scenarioanalyser och rapportering, på plats eller i molnet.

“Örsted visar på styrkan med att använda innovativ matematisk modellering för att ta sig an utmaningar. Vår lösning Xpress är framtagen för företag som Örsted, som behöver pröva sig igenom miljontals valmöjligheter på minuter för att nå den bästa lösningen,” säger Dylan Jones, ansvarig för FICO i Norden.

Mer information om FICO Xpress: https://www.fico.com/en/products/fico-xpress-optimization

Media:

Richard Yams för FICO
BCW
+46 70 666 65 39
fico@bm.com

Om Örsted

Örsted has a vision of creating a world that runs entirely on green energy. Örsted develops, constructs and operates offshore wind farms, bioenergy plants and innovative waste-to-energy solutions and provides smart energy products to its customers. Headquartered in Denmark, Örsted employs 6,000 people. Ørsted's shares are listed on Nasdaq Copenhagen (Orsted). In 2017, the company's revenue was DKK 59.5 billion (EUR 8.0 billion). For more information on Örsted, visit orsted.com or follow us on Facebook, LinkedIn, Instagram and Twitter. 

Om FICO

FICO (NYSE: FICO) powers decisions that help people and businesses around the world prosper. Founded in 1956 and based in Silicon Valley, the company is a pioneer in the use of predictive analytics and data science to improve operational decisions. FICO holds more than 190 US and foreign patents on technologies that increase profitability, customer satisfaction and growth for businesses in financial services, telecommunications, health care, retail and many other industries. Using FICO solutions, businesses in more than 100 countries do everything from protecting 2.6 billion payment cards from fraud, to helping people get credit, to ensuring that millions of airplanes and rental cars are in the right place at the right time.

Learn more at http://www.fico.com

FICO is a registered trademark of Fair Isaac Corporation in the U.S. and other countries.

Prenumerera