Svenskar otåliga med bankers bedrägeribekämpning

En ny undersökning från SIFO och FICO visar att nästan var tredje svensk anser att bankerna gör för lite för att bekämpa bedrägerier.

”Många konsumenter är otåliga och vill se mer tydliga resultat från bankernas bedrägeribekämpning,” säger Dylan Jones, ansvarig för FICO i Norden. ”Undersökningsresultatet visar att bankerna dels måste stärka sitt arbete ytterligare men också bli bättre på att utbilda konsumenter kring alla de åtgärder som de faktiskt vidtar för att bekämpa bedrägerier.”

SIFO/FICO: Vad är din uppfattning när det gäller bankers arbete för att bekämpa bedrägerier?

  • Jag tycker att de gör tillräckligt – 29%
  • Jag tycker inte att de gör tillräckligt – 31%
  • Jag vet inte – 40%

Undersökningsresultatet visar att det är män (37%) och äldre (36%) som framför allt är missnöjda. Bland kvinnor och yngre svenskar finns det en stor osäkerhet, där nästan 46% är osäkra på hur bankerna arbetar med bedrägeribekämpning.

”Svenska banker skulle i det här hänseendet kunna inspireras av exempelvis Storbritannien där bankerna gjort stora informationskampanjer mot allmänheten för att utbilda kring bedrägerier,” säger Dylan Jones. ”Speciellt med tanke på att många svenska banker faktiskt ligger i framkant när det gäller att introducera ny typ av teknik för att bekämpa bedrägerier, bland annat byggd på maskininlärning och artificiell intelligens.”

Undersökningen genomfördes under våren 2018 av SIFO på uppdrag av FICO och bestod av ett riksrepresentativt urval.

Presskontakt:

Richard Yams för FICO
BCW
+46 (0) 70 666 65 38
fico@bm.com

Om FICO

FICO (NYSE: FICO) powers decisions that help people and businesses around the world prosper. Founded in 1956 and based in Silicon Valley, the company is a pioneer in the use of predictive analytics and data science to improve operational decisions. FICO holds more than 185 US and foreign patents on technologies that increase profitability, customer satisfaction and growth for businesses in financial services, telecommunications, health care, retail and many other industries. Using FICO solutions, businesses in more than 100 countries do everything from protecting 2.6 billion payment cards from fraud, to helping people get credit, to ensuring that millions of airplanes and rental cars are in the right place at the right time.

Learn more at http://www.fico.com

FICO is a registered trademark of Fair Isaac Corporation in the U.S. and other countries.

Prenumerera