Undersökning: Många svenskar förvirrade kring PSD2

Trots att det nya EU-direktiv som nu rullas ut, PSD2, kan leda till stora förändringar, är det få svenskar som känner till det. En ny undersökning från analysföretaget FICO, utförd av SIFO, visar också att få svenskar vill dela med sig av sina bankuppgifter till tredjepartsaktörer och att det råder stor osäkerhet kring huruvida PSD2 kommer leda till färre eller fler bedrägerier.

PSD2 innebär att konsumenter kan ge tredjepartsaktörer tillgång till deras bankuppgifter, exempelvis kontoinformation. På det sättet kan fler typer av betalningstjänster användas för transaktioner och tredjepartsaktörer kan genomföra betalningar direkt från kundernas bankkonton.

Men endast 36 procent av alla svenskar känner till det nya direktivet. Och sämst är det bland de unga i åldrarna 16-24 år, där endast 29 procent känner till PSD2.

”PSD2 kommer leda till stora förändringar i hur vi gör betalningar framöver och leda till många nya typer av betalningstjänster,” säger Dylan Jones, ansvarig för FICO i Norden. ”Vår undersökning visar dock att få känner till direktivet och det är rimligt att därför tro att det därför kommer ta tid innan kunder är redo att ge tredjepartsaktörer den nödvändiga tillgången till uppgifter, som behövs för att kunna nyttja de här nya tjänsterna.”

Få vill ge tillgång till uppgifter

Många svenskar är negativa till att ge tredjepartsaktörer tillgång till deras bankuppgifter. Nära hälften av de svarande, 46 procent, vill inte dela med sig information till någon som helst tredjepartsaktör och hela 32 procent är osäkra. Bland de som kan tänka sig att dela med sig av sina uppgifter vill man helst dela med sig detta till stora detaljhandelskedjor som COOP och ICA medan väldigt få önskar dela med sig av uppgifter till Facebook.

”För att kunna dra nytta av PSD2 måste tredjepartsaktörerna vinna konsumenternas förtroende,” säger Jones. ”Vårt undersökningsresultat visar att vi litar mest på de aktörer som funnits i våra liv under lång tid och att vi litar minst på de stora sociala medieplattformarna, som också uppmärksammats i datadelningsskandaler nyligen.”

Osäkerhet kring bedrägerier

Hälften av de svarande känner osäkerhet kring hur PSD2 kommer påverka bedrägerier och medan 17 procent tror att direktivet kommer öka antalet bedrägerier tror 18 procent att bedrägerierna kommer minska som en följd av PSD2.

”Tyvärr ser vi en risk att PSD2 skapar nya möjligheter för kriminella, som kan dra nytta av den förvirring som uppstår när bankernas processer eller kommunikation förändras,” säger Jones. ”Ju mer osäkerhet det är kring direktivet, desto större möjligheter skapas för kriminella. Därför måste banker vara tydligare med kunderna. Det räcker inte att bara informera om vilka troliga effekter PSD2 har, utan också utbilda kunder kring starkare autentiseringsprocesser och säkerställa att kunder har tillgång till nödvändiga verktyg för autentisering när dessa kommer behövas framöver.”

För mer information om bedrägeribekämpning och PSD2, besök gärna: http://www.fico.com/en/fraud-security/fraud-management-for-psd2

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Yams för FICO
Burson-Marsteller
+46 (0) 70 666 65 38
fico@bm.com

Om FICO

FICO (NYSE: FICO) är ett ledande analys- och mjukvaruföretag som hjälper företag i över 90 länder att ta bättre beslut som skapar högre tillväxt, lönsamhet och kundnöjdhet. Företagets banbrytande användning av big data och matematiska algoritmer för att förutspå kundbeteenden har förändrat hela branscher. FICO erbjuder analys, mjukvara och verktyg som används inom ett flertal branscher för att hantera risk, bekämpa bedrägerier, bygga mer lönsamma kundrelationer, optimera verksamheter samt säkerställa regelefterlevnad. Flera av företagets produkter har anammats av hela branscher, däribland FICO® Score, den amerikanska branschstandarden för att mäta konsumentkreditrisk. FICO:s lösningar använder öppen källkod och molnbaserade tjänster för att maximera flexibilitet, snabb driftsättning och minskade kostnader. För mer information, vänligen besök: www.fico.com

Prenumerera