• news.cision.com/
  • Film & TV Producenterna/
  • Film- och tv-industrin i öppet brev till regeringen angående uteblivet krisstöd: ”Ge oss förutsättningar att bidra till Sveriges återhämtning efter Covid-19!”

Film- och tv-industrin i öppet brev till regeringen angående uteblivet krisstöd: ”Ge oss förutsättningar att bidra till Sveriges återhämtning efter Covid-19!”

Report this content

Efter uteblivna krisåtgärder till svensk film- och tv-produktion uppmanar tolv tunga makthavare i branschen regeringen att agera. ”Om Sverige inför samma produktionsincitament som andra EU-länder kan vi bidra till Sveriges återhämtning efter Covid-19”, skriver företrädare för filmbolag, medieföretag, regionala produktionscentra och fackförbund i ett öppet brev idag till kulturminister Amanda Lind, näringsminister Ibrahim Baylan och finansminister Magdalena Andersson.

Coronakrisen har skapat stor osäkerhet kring film- och tv-inspelningar, inte minst alla de inspelningar som är planerade utomlands. Fem månader in i krisen saknas dock fortfarande riktade krisåtgärder från regeringen till svensk film- och tv-produktion.

I ett öppet brev uppmanar nu tunga företrädare för film- och tv-industrin regeringen att införa så kallade produktionsincitament för film och tv som en åtgärd för Sveriges återstart efter Covid-19. Bakom brevet står bland andra film- och TV-bolagschefer samt företrädare för fackförbund och regionala produktionscentra.

”Produktionsincitament skulle innebära att film- och tv-produktioner kan tas hem, med positiva effekter för hela Sverige, inte minst jobbskapande i många branscher som idag är hårt utsatta av pandemin. Produktionsincitament skulle därmed vara en viktig del i regeringens politik för återhämtning efter Covid-19” menar brevskrivarna.

Frågan om produktionsincitament utreddes av regeringen 2019 efter tillkännagivande av en enig riksdag. Utredarens förslag om en 25-procentig rabatt på film- och tv-produktioners spendering enligt finsk och norsk modell tillstyrktes av samtliga remissinstanser. Men incitamentet har ännu inte införts. Sverige tillhör därmed en skara på endast fyra länder inom EU som ännu inte har infört incitamentet.

Bilaga:

  • ”Inför produktionsincitament för att underlätta Sveriges återhämtning” brev till finansminister Magdalena Andersson, näringsminister Ibrahim Baylan och kulturminister Amanda Lind. 
 

SE BILAGAN FRÅN FILM&TV-PRODUCENTERNA UNDER DOKUMENT OCH LÄNKAR  

För mer information kontakta:

Eva Hamilton, Ordförande Film&TV-Producenterna                                                     070 - 851 77 50

 

Samtliga undertecknare av brevet till regeringen

Eva Hamilton, Ordförande Film&TV-Producenterna

Michael Porseryd, VD SF Studios

Åsa Sjöberg, Innehållsdirektör TV4 Media

Filippa Wallestam, EVP och innehållschef NENT Group

Hanna Stjärne, VD Sveriges Television AB

Axel Eriksson, Innehållsdirektör Discovery Networks Sweden

Mikael Fellenius, VD Film i Väst

Beata Mannheimer, Verksamhetschef Film Capital Stockholm

Ralf Ivarsson, VD Film i Skåne

Sandra Warg, VD Filmpool Nord

Simon Norrthon, Ordförande Teaterförbundet för scen och film

Eric Broberg, Ordförande Sveriges Filmuthyrareförening


Film & TV Producenterna
info@filmtvp.se

Film&TV-Producenterna är branschorganisationen för produktionsbolag i Sverige som producerar långfilm, dokumentärfilm, TV-program och/eller reklamfilm. Organisationen syftar till att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen och företräda medlemsbolagen i frågor som rör villkoren för produktion och exploatering av film, tv och reklamfilm. För mer information: filmtvp.se

Prenumerera