FILM&TV-DAGEN I ALMEDALEN

Tisdagen den 3 juli arrangerar Film&TV-Producenterna för andra året i rad samtal, debatt och mingel i Almedalen. Dagen inleds med en stor paneldebatt om tillväxtpotentialen i de svenska film och tv produktionsbolagen. Mellan klockan 16 och 17 samtalar Robert Aschberg med gäster på Donners plats. Dagens avslutas med ett mingel på St Hans Café klockan 1730.

Film och TV - Den nya tillväxtindustrin

Tid:               Tisdagen 3 juli kl 13.30-15.00
Plats:            St Hans Café, St Hansplan 2

Med utveckling av nya internationella tv-format, innovativa lösningar inom reklamfilm och framgångsrik långfilm är svenska produktionsbolag ledande internationellt. Dessa bolag sysselsätter unga, skapar regional och nationell tillväxt, bidrar till ökad export och besöksnäring och bygger Sverige som kunskaps- och innovationsnation.

Vad krävs för att göra branschen dubbelt så stor som idag? När ska vi överge tanken om ett svenskt ”film- och tv-under” och istället se branschen som en naturlig och framgångsrik del av det svenska näringslivet?

Tillsammans med Rådet för kreativa näringar presenterar Film&TV-Producenterna en unik studie, där utredare Bengt Toll  utifrån ett framtidsscenario pekar ut ett antal för branschen och styrande politiker avgörande vägval. I anslutning till presentationen av studien genomförs ett panelsamtal modererat av Gila BergqvistUlfung. Samtalet syftar till att visa på möjligheterna med den tillväxt som genereras av unga effektiva bolag inom film och tv.


PANEL

Bengt Toll, utredare och f.d. VD på Svenska Filminstitutet

Björn Rosengren, f.d. näringsminister och ordförande i Film&TV-Producenterna

Sven-Olof Bodenfors, ordförande Rådet för Kreativa näringar

Karin Stjärne, Producent och VD på tv-produktionsbolag

Henrik Eriksson, Producent och VD på reklamfilmsproduktionsbolag

Peter Strömbäck, VD, Innovationsbron.

Ingrid Rudefors, Filmkommissionär.

För intervjuer och anmälan:
Pelle Strandberg, pelle@strandberghaage.se, + 46 709 66 28 33

Film&TV-Producenterna

Film&TV-Producenterna är en branschorganisation för produktionsbolag i Sverige som producerar långfilm, dokumentärfilm, tv-program och reklamfilm. Organisationen ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen och företräda medlemsbolagen i frågor som rör villkoren för produktion och exploatering av film, tv och reklamfilm.

Film&TV-Producenterna bildades 2009 efter samgående mellan Sveriges Filmproducenter, Sveriges TV-producenterna och Sveriges Reklamfilmsproducenter (SRP).

Organisationens 123 medlemsbolag representerar merparten av film- och tv-produktionen i Sverige och omsätter totalt ca 4 miljarder kr. Dessa företag gör alla typer av produktioner, alltifrån breda underhållningsprogram för tv (bland medlemsbolagen finns t.ex. Meter, Jarowskij, Mastiff och Baluba) långfilmer och dramaserier (t.ex. Yellowbird, Tre Vänner, Filmlance, Bob Film, Pampas och Anagram) till faktaprogram och dokumentärer (Strix, ATMO, Folke Rydén Production, Dixit m.fl.) och reklamfilm (t.ex. Social Club, B-Reel Film och Acne).

Film&TV-Producenternas kontor ligger i Filmhuset på Gärdet i Stockholm.

För mer information, se www.filmtvp.se.

Om oss

Film&TV-Producenterna är branschorganisationen för produktionsbolag inom film, tv och reklamfilm. Organisationens medlemsbolag omsätter totalt 4 miljarder och står för merparten av svensk film och tv-produktion, alltifrån breda underhållningsprogram för tv, till långfilm, dramaserier, faktaprogram, dokumentärer och reklamfilm.

Prenumerera

Dokument & länkar