Danske Bank har brister i sitt arbete mot penningtvätt

Report this content

Danske Bank har inte i tillräckligt stor utsträckning bedömt risken för hur bankens produkter och tjänster i Sverige kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Danske Bank ska därför åtgärda dessa brister senast den 30 juni 2022.

Finansinspektionen (FI) inledde i juni 2020 en undersökning med syfte att undersöka efterlevnad av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och FI:s föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsföreskrifterna). 

I undersökningen har det framkommit brister i Danske Banks arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Banken har åtgärdat en del av bristerna och presenterat åtgärdsplaner för bland annat den bristande allmänna riskbedömningen och hur bankens produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt. FI anser dock att banken tar för lång tid på sig att genomföra åtgärderna. Av den anledningen förelägger FI Danske Bank att vidta rättelse.

− Den allmänna riskbedömningen är avgörande för hur en bank utformar sitt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism, då den ligger till grund för väsentliga delar av bankens övriga åtgärder inom området, det är därför oerhört viktigt att banken åtgärdar denna brist skyndsamt, säger Karin Lundberg chef för FI:s verksamhetsområde Bank. 

Läs mer på www.fi.se

Pressekreterare
070-300 47 32

 

Prenumerera