FI återkallar tillstånden för värdepappersbolaget Nord Fondkommission AB

Report this content

Finansinspektionen (FI) återkallar värdepappersbolaget Nord Fondkommision ABs (Nord) samtliga tillstånd på grund av allvarliga brister i bland annat bolagets rådgivningsverksamhet. Beslutet innebär att bolaget ska upphöra med all tillståndspliktig verksamhet. Det innebär att Nord inte längre får ge finansiell rådgivning eller sälja finansiella produkter. På en pressträff i dag, onsdag 13 oktober kl. 10.00 presenteras beslutet av FI:s generaldirektör Erik Thedéen och chefsjurist Eric Leijonram.

Pressträff

Tid: Onsdagen den 13 oktober kl. 10.00
Plats: Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm
Pressträffen är endast för media, men den kommer att direktsändas via fi.se.

Nords verksamhet består huvudsakligen av rådgivning och distribution av finansiella instrument till konsumenter, främst genom anknutna ombud. Bolaget har ett 30-tal anställda och närmare ett 50-tal anknutna ombud.

Värdepappersbolag är skyldiga att visa omsorg om sina kunder. Det är en central skyldighet och innebär att rådgivare alltid ska utgå från vad som är bäst för kunden och anpassa sina råd och val av produkter till dennes behov, kunskap och förståelse.

FI:s undersökning visar att Nord på ett påtagligt och genomgående sätt har brustit i omsorgen om sina kunder. Nord har bland annat gett kunder råd att investera i företagsobligationer med höga risker utan att säkerställa att kunden haft nödvändig kunskap och erfarenhet för att kunna förstå riskerna med dessa produkter. Nord har även fått ersättning från emittenterna av dessa företagsobligationer (så kallad tredjepartsersättning) utan att följa de stränga regler som gäller för att ta emot sådan ersättning. Kunderna har inte informerats om den intressekonflikt som detta inneburit. Dessutom har avgifterna kopplade till obligationerna varit höga, utan att det har redovisats till kunderna på ett tydligt och transparent sätt. Det har gjort det svårt för kunderna att förstå hur mycket av den möjliga avkastningen som förbrukades i avgifter till Nord och dess ombud.

Undersökningen visar även att Nord haft stora brister i sin interna styrning och kontroll. Styrelsen har till exempel inte sett till att funktionen för regelefterlevnad haft tillräckliga resurser eller agerat på de brister som trots allt uppmärksammats.

− FI har valt att återkalla företagets tillstånd på grund av stora och systematiska brister i rådgivningen till sina kunder, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen. Det här är ett tydligt exempel på när försäljning drivs mot det som är gynnsamt för det egna företaget istället för det som är bra för kunden. 

FI återkallar tillstånden med omedelbar verkan. Beslutet innebär att Nords tillståndspliktiga verksamhet ska avvecklas under ordnade former. 

Nord ska nu kontakta alla kunder och ge information om hur avvecklingen kommer att gå till. 

FI:s styrelse fattade sanktionsbeslutet den 12 oktober. 

Läs mer på www.fi.se

Pressekreterare
070-300 47 32

 

Prenumerera

Dokument & länkar