Finansinspektionens prioriteringar i tillsynen 2023

Report this content

Hur hanterar finanssektorn inflationen, de höga räntorna och den försvagade ekonomin? Hur tar bankerna hand om sina kunder som drabbas i dessa tuffa tider? Och hur rustar sig banker och företag för att alltjämt kunna erbjuda sina tjänster? Det är tre frågor som Finansinspektionen (FI) kommer att prioritera 2023.

FI övervakar den finansiella sektorn. För att göra mest nytta analyserar vi var de största riskerna finns och riktar våra insatser dit. Det kallas riskbaserad tillsyn. Nu presenterar vi vad vi kommer att prioritera i vår tillsyn 2023.

Under flera år med låga räntor har vi byggt motståndskraft som rustar oss för sämre ekonomiska lägen. Vi har infört amorteringskrav för hushåll och krav på banker att hålla mer kapital för utlåningen till kommersiella fastighetsbolag. Nu sätts motståndskraften på prov. Trots våra förebyggande åtgärder innebär den ekonomiska omsvängningen risker och vi följer därför utvecklingen noga. Vi är också beredda att agera om den finansiella stabiliteten skulle hotas.

När mycket i vardagen blir dyrare finns det stor risk att många får problem med sin privatekonomi. Det gäller inte minst de som har stora eller många lån. Därför granskar vi även hur såväl banker som konsumentkreditinstitut (tidigare kallade snabblåneföretag) tar hand om sina kunder. Vi kommer också att följa upp i vilken grad bolånetagare får göra tillfälliga pauser i sina amorteringar och jobba för att förhindra att människor utsätts för investeringsbedrägerier.

Rysslands invasion av Ukraina har drastiskt förändrat synen på fred och säkerhet i Europa och skapat stor osäkerhet i vårt samhälle, liksom på de finansiella marknaderna. Som ansvarig myndighet för den finansiella sektorn i det civila försvaret arbetar vi för att den finansiella sektorn ska kunna erbjuda betalningar och andra grundläggande tjänster, oavsett vad som sker.

Därutöver fortsätter vårt arbete med att motverka grönmålning i finanssektorn och granska att företag som erbjuder betaltjänster, antingen digitala eller kontantintensiva, följer penningtvättsreglerna.
 

Läs mer på www.fi.se

Pressekreterare
070-300 47 32

 

Prenumerera

Dokument & länkar