Fortsatta problem med kreditprövningar av konsumtionslån

Report this content

Personer som tar konsumtionslån har i dag högre inkomster och betalar mindre för sitt lån i förhållande till sin inkomst jämfört med tidigare år. Men vi ser fortarande brister i kreditprövningen och onödigt många låntagare får inkassokrav. Dessutom är unga låntagare fortfarande överrepresenterade bland dem som får tidiga betalningsproblem. Det visar årets konsumtionslånekartläggning.

Slutsatserna av kartläggningen presenteras på en pressträff kl. 10.00 i dag av FI:s biträdande generaldirektör Susanna Grufman och Lars Olausson som är analytiker på staben ekonomisk analys.

Det är fjärde gången FI kartlägger konsumtionslån. Våra kartläggningar visar tecken på att förbättringar skett. De som tar nya konsumtionslån har bättre inkomster. Lånebetalningarnas storlek i förhållande till inkomsten har också minskat för dem som tar blancolån, jämfört med tidigare år. Det är även färre låntagare med låga inkomster som tar stora lån, vilket är bra ur ett konsumentsskyddsperspektiv.

Samtidigt ser FI även i år brister i kreditprövningen. Över tid sjunker andelen låntagare med underskott när vi gör en beräkning av deras inkomster, levnadsomkostnader och lånebetalningar. Men att var sjätte låntagare av blanco- eller objektslån och var femte med avbetalningar får underskott är ett problem och pekar på att långivarna inte har gjort en tillräckligt bra kreditprövning. Sen den 1 november i år har FI förtydligat att långivare bör utgå från att konsumenter ska ha en rimlig levnadsstandard även efter att de har fått ett lån beviljat och det är något som vi förväntar oss att företagen anpassar sig till. 

− För konsumenter med låg inkomst eller med små marginaler kan det bli svårt om man får lån som man egentligen inte har råd med, säger biträdande generaldirektör Susanna Grufman. Det är något som vi kommer att följa noga under den kommande tiden. 

Det är fortfarande många låntagare som får inkassokrav. Under lånets första fem månader fick 5,7 procent av låntagarna ett inkassokrav, en ökning från 4,5 procent förra året. För låntagare under 25 år fick 8 procent ett inkassokrav. Detta stämmer väl med tidigare analyser som visar att unga och låntagare med låg inkomst är överrepresenterade bland dem som får tidiga betalningsproblem. 

Läs mer på www.fi.se

Pressekreterare
070-300 47 32

Prenumerera

Dokument & länkar