JAK Medlemsbank får anmärkning och sanktionsavgift

JAK Medlemsbank (JAK) har haft brister i sitt arbete att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Banken får därför en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1,6 miljoner kronor.

Finansinspektionen (FI) har undersökt hur JAK har följt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism när det gäller reglerna om allmän riskbedömning och kundkännedom. 

FI:s undersökning visar att bankens allmänna riskbedömning har haft tydliga brister. JAK har även brutit mot flera av de regler som rör kundkännedom. Exempelvis har banken i många fall inte identifierat kunder eller kontrollerat deras identitet. JAK har inte heller bevarat bankens kundkännedomsakter så att de är enkla att ta fram och identifiera. 

Bristerna innebär att risken för att JAK kan ha utnyttjats för penningtvätt och finansiering av terrorism har ökat. 

FI ger därför JAK en anmärkning och en sanktionsavgift på 1,6 miljoner kronor. 

Läs mer på www.fi.se

Pressekreterare
070-300 47 32

Prenumerera

Dokument & länkar