Låga räntorna är en utmaning för pensionsbolagen

Report this content

De låga räntorna är en utmaning för finansiell stabilitet på sikt.  Det leder till ett högre risktagande på de finansiella marknaderna, vilket bidrar till att tillgångspriser och skulder stiger och att sårbarheter kan byggas upp. Sjunkande räntor innebär också att pensionsbolagens motståndskraft minskar, skriver Finansinspektionen (FI) i årets andra stabilitetsrapport som presenteras i dag.

Stabilitetsrapporten publiceras i dag kl 08.00 på fi.se och med start kl 10.00 presenteras slutsatserna i rapporten av generaldirektör Erik Thedéen och chefsekonom Henrik Braconier på en direktsänd pressträff.

De låga räntorna har bidragit till att priser på finansiella tillgångar, bostäder och fastigheter har drivits upp. Följden har blivit att hushåll och företag har lånat allt mer.

För pensionsbolagen är de låga räntorna en utmaning, och till följd av kraftigt sjunkande marknadsräntor under 2019 har bolagens motståndskraft minskat.

– FI arbetar för att öka motståndskraften i det finansiella systemet. Vi skärper därför kapitalkraven på bankernas utlåning till kommersiella fastighetsföretag. Det är också viktigt att pensionsbolagen har tillräckliga kapitalbuffertar som återspeglar deras risker, och vi fortsätter att följa risktagandet på de finansiella marknaderna, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

I dag publiceras också en FI-analys om tilläggslån.

Pressträffen är endast för media, men den sänds direkt på FI:s webbplats fi.se.

Tid: Torsdag den 28 november kl. 10.00.
Plats: FI:s lokaler, Brunnsgatan 3, Stockholm.

Läs mer på fi.se.

Presstjänst
070-300 47 32 (ej sms)

Prenumerera