Ökad granskning av hållbarhet i banker

Report this content

FI kommer att inkludera ett hållbarhetsperspektiv i granskningen av affärsmodeller och kreditrisker hos banker. Det framgår i en rapport som publiceras av FI i dag.

FI kommer i år att granska vilka hänsyn bankerna tar till hållbarhetsrisker när de bedömer lönsamheten i sina affärsplaner och i sin riskhantering. FI kommer dessutom att analysera hållbarhetsrisker i bankernas kreditportföljer.

”Finansiella företag kan inte på egen hand lösa klimatproblemet, men de kan bidra till lösningen om de jobbar på rätt sätt. Mycket är på gång, men FI ser behov av att finansiella företag är mer öppna om klimatrisker och sin finansiering av företag i klimatpåverkande sektorer”, säger generaldirektör Erik Thedéen.

För andra verksamheter än kreditgivning införs krav på ökad transparens i och med ny EU-reglering. Likartade krav är att vänta för bankernas kreditgivning, och FI uppmanar bankerna att gå före i fråga om denna kommande reglering. Det är angeläget att bankerna i ökad utsträckning redan nu börjar redovisa sin exponering mot klimatrisker. Det förutsätter att bankerna tillämpar analysverktyg, som exempelvis Pacta, för att få en bättre bild av klimatrisker och kreditportföljernas förenlighet med klimatmålen.    

Läs mer på www.fi.se

Pressekreterare
070-300 47 32

Prenumerera

Dokument & länkar