Parkering vid Åbo flygplats betalas framöver med en mobilapplikation

Finavia gör parkeringstjänsterna smidigare på Åbo flygplats. I början av juli övergår flygplatsen från parkeringsbiljetter av papper till mobilbetalning.

Framöver kan kunderna betala för sin parkering med någon av mobilapplikationerna Parkman, Easypark och Moovy. Det går snabbare att parkera när man kan köra direkt till parkeringsplatsen och betala med sin mobiltelefon. 

”Utöver att utveckla smidiga tjänster och öka betalningarnas funktionssäkerhet handlar förnyelsen också om ansvarsfullhet. Med hjälp av elektroniska tjänster kan vi sluta med parkeringsbiljetter för engångsbruk, vilket minskar mängden pappersavfall,” säger Juha Aaltonen, chef för Åbo flygplats inom Finavia.

Aaltonen berättar också att ett alternativ till mobilbetalningar kommer det tills vidare också att finnas en automat för förhandsbetalning, som använder sig av bilens registreringsnummer.

”De bommar som tidigare avgränsat parkeringsområdet och de traditionella betalautomaterna kommer att försvinna ur flygplatsens gatubild. Detta gör det också tydligare hur man ska röra sig på flygplatsen,” säger Aaltonen.

Finavia har redan tidigare tagit mobilbetalning i bruk på flygplatserna i Rovaniemi och Kuopio, och snart kommer mobilbetalning att vara möjlig även på Helsingfors-Vanda flygplats. En övergång till mobilbetalning för parkeringen planeras också för flygplatserna i Vasa, Uleåborg och Tammerfors.

Enligt Aaltonen har kunderna varit nöjda med mobilbetalningen, eftersom de mobilapplikationer som använts för Finavias parkeringstjänster har underlättat parkeringen och är bekanta även från gatuparkeringen i många städer. 

FINAVIA OYJ
Kommunikation

Bilder för media: https://finavia.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/16391563/358163/fi

Finavia Media Desk

comms@finavia.fi
020708 2002

Finavia on lentoasemayhtiö, joka johtaa ja kehittää 21 lentoasemaa eri puolilla Suomea. Finavia mahdollistaa suomalaisille Pohjolan parhaat kaukolentoyhteydet ja varmistaa, että matkustaminen Suomesta maailmalle ja maailmalta Suomeen on sujuvaa. Finavian lentoasemien asiakaskokemus, lumiosaaminen, vastuullisuustyö ja lentoyhteyksien edistäminen ovat maailman huippua, ja Finavian kaikki lentoasemat ovat hiilineutraaleja. Vuonna 2019 Finavian liikevaihto oli 389 miljoonaa euroa, ja henkilöstömäärä 2 775. Finavia tekee työtä, jota ilman maailma olisi kaukana.

www.finavia.fi
http://vuosikertomus.finavia.fi
www.facebook.com/finavia
www.facebook.com/helsinkiairport
www.twitter.com/finavia
www.twitter.com/helsinkiairport