Finepart Sweden AB (publ) får stororder värd 14 miljoner kronor

Report this content

Finepart har idag fått en order på fyra Finecutsystem från Inbrace i Kalifornien, USA. Ordern är värd 1,35 miljoner Euro, motsvarande cirka 14 miljoner kronor och beräknas levereras under andra halvåret 2022.

Med denna genombrottsorder har nu Finepart bevisat att Finecuttekniken fungerar i såväl prototyptillverkning, som i storskalig serieproduktion. Finecuttekniken löser kundens krävande tillverkningsprocess och produktionen kommer nu köras i flera skift, vilket kommer generera en betydande intäkt från eftermarknadsförsäljning. I samband med att dessa Finecutsystem har installerats, kommer Inbrace ha sex Finecutsystem i sin produktion och därmed vara Fineparts i särklass största kund.

”Det är mycket glädjande och förlösande att vår strategi betalar sig och att vi nu får vår första storskaliga kund som kommer använda vår teknik för serieproduktion. Inbrace kommer vara en betydande referenskund för att kunna göra fler affärer med potentiella kunder som kan använda Finesystemet i serieproduktion.  Efter en period där det varit glest mellan försäljningarna och med en utmanande tid bakom oss, känns det stimulerande att redan nu ha en sammantagen orderstock på minst 18 MSEK för leverans i 2022”, säger Fineparts VD Lars Darvall.

För ytterligare information

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB

Telefon: 0707 – 767 768

E-post: lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Denna information är sådan information som Finepart Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20:e oktober 2021.