Finepart Sweden AB (publ) tidigarelägger delårsrapport 1

Report this content

Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022 bedöms bli klar tidigare än beräknat. Bolaget tidigarelägger därmed rapporten till den 10:e maj.

För ytterligare information

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB

Telefon: 0707 – 767 768

E-post: lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.