Finepart Sweden AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2018

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören i Finepart Sweden AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets och Spotlights hemsida (www.finepart.com och www.spotlightstockmarket.se). 

Prenumerera

Dokument & länkar