Finepart Sweden AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören i Finepart Sweden AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets och Spotlights hemsida (www.finepart.com och www.spotlightstockmarket.se).

Med vänlig hälsning,

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB (publ)

För ytterligare information

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB

Telefon:              0707 – 767 768

E-post:                 lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.