Fineparts agentavtal inför 2018

Finepart vill med nedanstående information uppdatera marknaden på vilka territorier som bolaget nu har marknadstäckning i.

Under året har bolaget tecknat agentavtal för USA, Schweiz, Italien Österrike, Turkiet, Storbritannien, Irland och Frankrike. Svenska marknaden bearbetas av egen kraft och förhandlingar pågår om ytterligare territorier. Sedan tidigare har bolaget också ett avtal för Tyskland.

Vi kan notera att de (USA, Schweiz) som tecknade avtal i inledningen av året, också har nått till avslut inom 6-12 månader, vilket är att betrakta som en helt godkänd insats.

Med en orderstock på närmare 5,5 mkr och god marknadstäckning, ser bolaget med tillförsikt framemot ett framgångsrikt 2018.

Finepart önskar sina aktieägare en God Jul och ett Fine Nytt År!

För ytterligare information

Christian Öjmertz
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0706-76 33 55
E-post: ir@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Prenumerera

Dokument & länkar