VD-brev Finepart Sweden AB (publ), januari 2023

Report this content

God fortsättning på det nya året - Ett nytt år fyllt med nya möjligheter för Finepart.

2022 var året som kommer gå till historien som bolagets bästa hittills. Jag kommer att återkomma till alla de milstolpar som vi passerat i samband med bokslutskommunikén som släpps i slutet av februari. Som de flesta känner till har vi haft en stor variation i vår orderingång delvis beroende av vår till antalet begränsade organisation. Under andra halvåret sökte och rekryterade flertalet personer för att åtgärda den bristen. Vi har bland annat förstärkt installations- och serviceorganisation med en person och försäljning med en egen säljare i USA. På ledningssidan har vi rekryterat en COO för att öka hastigheten på vår effektivisering inom operations samt frigöra
mera resurser inom sälj. Jag ser att detta kommer ge en positiv inverkan direkt och därefter gradvis öka vår förmåga väsentligt.

Att ha rekryterat en lokal person för försäljning i USA är en nyckel för att snabba på de möjligheter vi ser i USA, som är en av våra viktigaste huvudmarknader. Dave McCarthy som tidigare arbetat för en av våra representanter, är sedan tidigare bekant med våra produkter, vilket gör att upplärningsperioden blir kort.

Inom vår digitala marknadsföring släpper vi stadigt nytt material för att sprida kunskapen om vår teknik och vad man faktiskt kan göra inom vår nisch. Allteftersom vi skruvar på parametrarna och fyller vår produktportfölj med mer innehåll, ökar antalet skarpa förfrågningar, som i förlängningen kan leda till nya affärer.

År 2023 har börjat bra med en order till Vietnam på ett 3-axligt Finecutsystem. Detta är inte bara en ny marknad som vi gör entré på, vi lanserar också en ny produkt i samband med detta som vi kallar Finecut WMC500IIG. Det är en produkt som ska kunna säljas till marknader som tidigare varit begränsade på grund av de exportregler som finns inom dubbla användningsområden. Detta gör att vi över tid öppnar upp för nya möjligheter på den globala marknaden.

Inom vår eftermarknad ser vi fortsatt en ökande efterfrågan och våra kunder kör eller rampar nu upp sin produktion. Detta innebär att vi under året kommer ha en person resande på heltid, för att supporta våra befintliga kunder.

Operations har under andra halvåret 2022 genomfört aktiviteter för att öka vår tillväxt och även kunna fånga kunder som snabbt behöver ett Finecutsystem. Detta innebär att vi kommer lagerföra bas-maskiner, för att under vissa förutsättningar ha en förmåga att leverera ett system på en månad.    

På IR sidan kommer vi kunna sjösätta en ny undersida under kvartal 1 där det kommer bli enklare att hitta den information som eftersöks av investerare. Man kommer också i samband med detta kunna prenumerera på våra pressmeddelande så man erhåller dem i samband med dess publicering. Om någon redan nu vill prenumerera på på våra pressmeddelanden finns det möjlighet att skicka ett mejl till undertecknad.

Nästa vd-brev kommer i samband med bokslutskommunikén den 28 februari.

Med vänlig hälsning,

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB (publ)

För ytterligare information

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB

Telefon:           0707 – 767 768

E-post:            lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Verksamheten grundades år 2012 och är ett Innovativt Tech-bolag med tillverkning av abrasiva mikrovattenskärningssystem under varumärket Finecut. Teknologin baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapar en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Tekniken är framför allt lämpade för tillverkning av komponenter med hög precision för i princip alla material. Sedan starten har flertalet varumärken adderats såsom Finesoft, Finespin, Finepart Academy, Finecam till det som idag utgör Finepart. Försäljning sker via egen personal samt ett återförsäljarnätverk. De största marknaderna är Norden, Europa och USA. Verksamheten bedrivs i Sverige, med huvudkontor i Bollebygd.

Finepart är noterat på Spotlight Stockmarket, Stockholm sedan hösten 2016. För mer information, www.Finepart.com

Prenumerera