VD-brev Finepart Sweden AB (publ), mars 2021

Report this content

Året då det skulle hända för Finepart har tyvärr låtit vänta på sig p.g.a. det största globala samtalsämnet så långt, COVID-19. Att inte få besöka sina potentiella kunder och bevisa sin världsledande teknik är förstås besvärande. Potentiella kunder har varit försiktiga med sina investeringar och vissa territorier har varit periodvis stängda vilket har gjort det grumligt i spåkulan. Dock ser vi nu en ökad aktivitet från alla delar av världen och detta förväntas ge resultat under året.

Vi har fått uppleva att det inte alltid är möjligt att möta kundernas behov och ge support på plats. Så därmed har Finepart utvecklat ett system för remote support: ”FinePal - Your support buddy”. Detta system gör det möjligt för Finepart att på distans visa kunden hur man avhjälper eventuella produktionsstörningar. Produkten finns färdig och kommer efter utvärdering i mars månad att lanseras för samtliga kunder. Vi har även genomfört vår första online installation av en Finecutmaskin med en nöjd kund, som numera kör full produktion. Med dessa erfarenheter i ryggen och vår nya remote support, kan vi vid behov hjälpa våra kunder på ett pedagogiskt sätt i alla delar av världen, oavsett möjligheten att resa.

 Vidare har nya insatser på webben och våra webinar börjat ge frukt i form av möjliga framtida affärer, dessa aktiviteter kommer fortgå. Återkopplingen på de marknadsaktiviteter som gjorts har varit mycket positiva och resultatet är att potentiella kunder har börjat söka sig till oss med maskinförfrågningar. Trafiken på vår nya hemsida har ökat femfaldigt och jag förväntar mig en fortsatt ökad trafik. Våra kunder börjar återigen få i gång sina verksamheter med följden att vi förväntar oss att försäljningen av reservdelar och förbrukningsmaterial därmed också kommer att öka i närtid.

Vi har under den gångna perioden jobbat vidare på de kundprospekt som vi hoppas nå avslut på under de kommande kvartalen och nedan är några av dessa projekt.

  • Projekt A är en kund som ser möjligheterna med vår nya 5-axlighet och dess kapabilitet att skära avancerade komponenter 3-dimensionellt. Kunden finns i Europa.
  • Projekt B, här jobbar vi på den första repeat ordern i Fineparts historia vilket visar att vår teknik fungerar utmärkt i serietillverkning. Kunden finns i Nordamerika.
  • Projekt C är ett projekt inom avancerade material där vi utfört tester med hög kundnöjdhet. Kundens interna investeringsprocess är i gång. Kunden finns i Europa.
  • Projekt D är ett projekt inom avancerad skärning av komponenter i avancerade material med krav på höga toleranser. Här har vi gjort de första provskärningarna av komponenter med mycket gott resultat. Vi kommer under kvartal 2 och 3 fortsätta testa en något större batch för att bevisa tekniken. Kunden finns i Europa.
  • Projekt E är ett projekt med skärning i höglegerat stål. Vi kommer under kvartal 2 bevisa vår teknik. Kunden finns Asien.
  • Projekt F är ett projekt med skärning i aluminiumoxid, där vår teknik fungerar utmärkt. Vi kommer under kvartal 2 bevisa vår teknik. Kunden finns i Europa.

För att öka vår synlighet och närvaro för vi diskussioner med representanter för sex nya territorier, där vi hoppas kunna landa nya avtal innan halvårsskiftet. Jag ser med stor tillförsikt på att det nu är på väg att släppa och att vi nu kan nå avslut på de affärer som legat på is under det senaste halvåret.

Nästa VD-brev kommer i slutet av april.

Med vänlig hälsning

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB (publ)

För ytterligare information

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB

Telefon:            0707 – 767 768

E-post:               lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Prenumerera

Dokument & länkar