FPCs linjesensor FPC1080A har valts av kinesisk mobiltillverkare vilken står bakom ett välkänt europeiskt varumärke

Fingerprint Cards linjesensor FPC1080A har valts av en av Kinas mobiltillverkare som står bakom ett välkänt europeiskt varumärke inom mobiltelefoner.

Den kinesiska tillverkaren som har valt FPC1080A startar ett projekt för smarta Android-telefoner denna månad, och räknar med att ha de första mobiltelefonerna ute på marknaden under andra halvåret 2013, både i Kina och i övriga världen. Den första modellen kommer att använda MediaTeks fyrkärniga 3G/HSPA-plattform för Android, MT 6789, som FPC har god kännedom om tack vare tidigare projekt för andra kunder med portering av telefoner och surfplattor. På grund av den rådande konkurrenssituationen vill mobil-tillverkaren tills vidare förbli anonym.

Johan Carlström, VD och koncernchef för FPC, kommenterar:
– Kina är världens största marknad för smarta telefoner med en förväntad försäljningsvolym om 430 miljoner under 2013. Kinesiska varumärken står redan för en marknadsandel på drygt 50 procent. Denna portering av MediaTeks populära plattform för Android-mobiler gör det enklare att vinna fler Design Win på samma plattform i Kina. Tack vare vår världsledande kapacitiva fingeravtrycksteknologi, bildkvalitet och låga strömförbrukning har FPC nu etablerat sig som det ledande alternativet för fingeravtryckssensorer i mobiltelefoner och surfplattor. Vi förväntar oss att vinna ytterligare Design Win på Kinas snabbt växande marknad under de kommande månaderna.   

            

För mer information, kontakta:
Johan Carlström, CEO Fingerprint Cards AB (publ), +46 (0) 31-60 78 20, investrel@fingerprints.com

Om Fingerprint Cards AB (publ)
Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bland annat unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system.  Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter som smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.
Fingerprint Cards AB (FPC) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (FING B) och har sitt huvudkontor i Göteborg

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2013 klockan 08.10.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Taggar:

Dokument & länkar