Rekordförsäljning och pole position på en mångmiljardmarknad som nu öppnas

Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381, (FPC), Tredje kvartalet 2013:

 • Försäljningen uppgick till 31,6 Mkr (2,6).
 • Bruttoresultatet uppgick till 15,5 Mkr (-0,9).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,3 Mkr (-9,7).
 • Bruttomarginalen uppgick till 49 % (-34).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 Kr (-0,22).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 142,3 Mkr (25,9).
 • Orderstocken uppgick vid periodens slut till 38,9 Mkr (0,0).
 • FPC lämnade ny prognos den 23:e september avseende 2013 samt lämnade prognos för 2014 och 2015.
 • Fujitsu i samarbete med DoCoMo lanserade den första mobilen med FPCs fingeravtrycksteknologi.
 • Konka lanserade sin första smartphone med FPC1080A fingersensor i Kina.
 • WWTT lanserade FingerQ-produkt med FPCs 1080A-sensor.
 • Pantech i Sydkorea lanserade ny mobiltelefon med FPCs fingeravtrycksteknologi.
 • FPC vann ny DW* från en större Tier2–OEM i Kina.
 • FPC vann smartphone DW* från befintlig OEM-kund i Asien tillsammans med ledande amerikansk operatör.
 • FPC vann en ny stor DW* för tre nya smartphones från en befintlig framstående kund i Asien.
 • FPC vann nya DW* för smartphone samt tablet från befintlig Tier2 kund i Asien.
 • FPC fick kinesisk order på areasensorer värd 24 Mkr.
 • FPC erhöll order om drygt 3 miljoner linjesensorer för asiatiska smartphones.
 • FPC annonserade att Mats Svensson går vidare till nya uppdrag.
 • FPC rekryterade Customer Support Director för Asien, landschef i Japan samt Jan Johannesson som VP Strategic Planning and Portfolio Management.
 • FPC valde Precise Biometrics fingeravtrycksalgoritm som en av flera algoritmer i vår portfölj.
 • FPC förvärvade drygt 100 patent från en globalt ledande patentägare

Delårsperioden januari – september 2013:

 • Försäljningen uppgick till 61,3 Mkr (8,4).
 • Bruttoresultatet uppgick till 24,2 Mkr (-4,2).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -18,2 Mkr (-28,5).
 • Bruttomarginalen uppgick till 40 % (-50).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,35 Kr (-0,65).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 142,3 Mkr (25,9).
 • Orderstocken uppgick vid periodens slut till 38,9 Mkr (0,0).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

 • FPC anställde Jonas Spannel som VP Sourcing and Supply.
 • FPC fick order avseende knappt 1 Miljon sensorer för asiatiska smartphones
 • UINT & Mereal Biometrics lanserar biometriskt smartkort med inbyggd fingeravtryckssensor och processor från FPC.
 • Dementi: Fingerprint Cards är EJ förvärvat. FI och EBM utreder.

* FPC definition av Design Win (DW): Beslut av en tillverkare att starta utveckling av en eller flera kommersiella produkter som kommer att innehålla FPC:s teknologi som en integrerad del i tillverkarens produkt(er).

För mer information kontakta: Johan Carlström, VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2013 klockan 08.00.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

VDs kommentar – Apple öppnar en gigantisk marknad inom Android och Windows för FPC
Det är nu en ny mycket stor marknad föds där hundratals miljoner sensorer kommer integreras i konsument-elektronik under 2014 och miljarder under 2015. Apples marknadslansering av iPhone 5S med Touch ID fingersensor den 10:e september innebar att marknaden för inbyggda fingersensorer i smartphones och tablets öppnades på vid gavel. Enligt uppgifter i Wall Street Journal sålde Apple nio miljoner nya iPhones under öppningshelgens tre dagar där 88 % uppgavs vara den fingeravtrycksutrustade iPhone 5S. Fingeravtrycksensorn eller Touch ID som Apple valt att kalla den uppgavs enligt flera artiklar vara ett av de primära skälen till att kunderna valde att köpa just iPhone 5S.
Vi har under kvartalet väsentligt stärkt vår IP situation med förvärv av en patentportfölj som omfattar drygt 100 patent i marknader som USA, Europa och Asien, varav flera är standardblockerande inom trådlös kommunikation. Detta förvärv ger oss en mycket stark IP position och som framöver kan användas såväl defensivt som offensivt.
Vi brukar normalt inte tala om konkurrenter då vi föredrar att fokusera på det vi själva kan påverka; nämligen att utveckla vår egen teknologi och organisation till att bli den bästa inom sitt område i världen, men vi gör nu ett undantag då Synaptics nyligen presenterade förvärv av Validity tydliggör ett antal intressanta punkter om framtiden:


Synaptics förvärv av Validity gör det tydligt att en leverantör som Synaptics som är aktiv på Smartphones och Tablets har ett stort behov att kunna erbjuda även fingeravtrycksteknologi. Det är därför troligt att kombinationen touchskärmsteknologi och fingeravtrycksigenkänning kommer att vara en viktig kombination i framtiden inom dessa högvolymsegment. FPC fokuserar på att säkerställa att FPCs fingeravtrycksensorer ständigt är i framkant av utvecklingen, där vi redan idag är en ledare med tre smartphonemodeller lanserade i Asien. De diskussioner vi har med de ledande tillverkarna av smartphones och Tablets rörande krav, behov och anpassningar kring produkter och teknologi ger oss en pole position både nu och för framtiden.

Marknaden för fingeravtrycksensor växer snabbt och kommer att bli mycket stor 2015 och FPC har redan innan Synaptics förvärv en ledande marknadsposition. De avgörande faktorerna för marknadsandelar kommer vara teknologi, patent, pris, produktionsförmåga samt lokal kundsupport hos kunderna framför allt i Asien. FPC bedömer att konkurrensen under det närmaste året kommer vara begränsad vilket gynnar FPC att snabbt kunna bygga en marknadsledande och stark ställning.

Försäljningen under det tredje kvartalet uppgick till 31,6 Mkr vilket är bäst hittills. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,3 Mkr vilket var bättre än planerat. Vi exekverar f.n. en rekryteringsplan där målet är att bygga ett världsledande företag inom ett marknadssegment som snabbt kommer att bli enormt.

Det tredje kvartalet kan summeras som det bästa i företagets historia med högsta omsättningen hittills samt att Apple nu har öppnat en ny marknad inom Android och Windows på vid gavel för FPC. En teknologi som FPC varit med och uppfunnit samt mer eller mindre dominerat de senaste 5-10 åren är aktiv kapacitiv touch.

Denna teknik kan anses vara den bäst beprövade och genom lanseringen av iPhone 5S, som har just kapacitiv sensor bekräftas detta, vilket har medfört att marknadens intresse för FPCs erbjudande inom mobil touch ökat kraftigt. Även om de riktigt stora intäkterna inträffar under andra halvan 2014 så kommer intäkterna bli högre och FPC:s ledande marknadsposition än starkare. Vi ser därför med mycket stor tillförsikt fram emot de närmaste kvartalen och åren.

Taggar:

Dokument & länkar