Tidigarelagd kvartalsrapport för det andra kvartalet pga. nedskriven försäljningsprognos

Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381, (FPC)

Andra kvartalet 2012:

 • Försäljningen uppgick till 0,6 Mkr (16,9).
 • Bruttoresultatet uppgick enligt nytt beräkningssätt till -3,1 Mkr (8,5).
 • Bruttoresultatet uppgick enligt tidigare beräkningssätt till 0,1 Mkr (10,4).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9,8 Mkr (0,1).
 • Bruttomarginalen uppgick enligt nytt beräkningssätt till -500 % (50 %).
 • Bruttomarginalen uppgick enligt tidigare beräkningssätt till 20 % (61 %).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,22 Kr (0,00).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 36,1 Mkr (37,5).
 • Orderstocken uppgick vid periodens slut till 46,3 Mkr (14,9).
 • Prognos för helåret 2012: Mycket låg försäljning andra halvåret 2012.
 • FPC utser Carnegie till likviditetsgarant.
 • FPC och CrucialTec lanserar biometriska moduler till ledande kunder i branschen.
 • FPC utvecklar samarbetet med Miaxis med särskild inriktning på banksektorn.
 • FPC utser Göran Malm och Tord Wingren till nya medlemmar i Advisory Board.
 • FPC och CT utvecklar ny modul med nytt kisel, vilket öppnar en ny marknad för FPC.
 • FPC lanserar en ny tunnare fingeravtryckssensor, med högsta ESD-tålighet. 

Delårsperioden januari-juni 2012

 • Försäljningen uppgick till 5,8 Mkr (29,8).
 • Bruttoresultatet uppgick enligt nytt beräkningssätt till -3,3 Mkr (13,7).
 • Bruttoresultatet uppgick enligt tidigare beräkningssätt till 2,9 Mkr (17,2).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -18,8 Mkr (-2,7).
 • Bruttomarginalen uppgick enligt nytt beräkningssätt till -57 % (46 %).
 • Bruttomarginalen uppgick enligt tidigare beräkningssätt till 50 % (58 %).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,43 Kr (-0,04)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 36,1 Mkr (37,5).
 • Orderstocken uppgick vid periodens slut till 46,3 Mkr (14,9).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

 • Styrelsen beslutade 9:e juli att annullera ordern på 44 Mkr från kinesisk distributör.
 • Tidigarelagd delårsrapport till 10 juli pga. nedskriven försäljningsprognos.


För ytterligare information kontakta:
Johan Carlström, VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-60 78 20, investrel@fingerprints.com
Fingerprint Cards AB (publ), Box 2412, 403 16 GÖTEBORG, www.fingerprints.com
Fingerprint Cards AB (FPC) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (FING B) och har huvudkontor i Göteborg.

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2012, kl. 8.00.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

Taggar:

Om oss

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter som genom analys och matchning av individers unika fingermönster fastställer den personliga identiteten. Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med varandra. De konkurrensfördelar som FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT och internetsäkerhet, passerkontroll etc.

Dokument & länkar