NCC och Finndomo AB:s bidrag, baserat på volymkonstruktion, vann SABO tävlingen "Bygg så att vi har råd att bo".

NCC och Finndomo AB:s bidrag, baserat på volymkonstruktion, vann SABO tävlingen "Bygg så att vi har råd att bo". Finndomo AB med varumärket Modulenthus har i egenskap av sin kompetens inom byggnation av volymhus valts som samarbetspartner av NCC. Finndomo har ansvarat för arkitekturen och varit delaktiga i utvecklingen av bostadshusen. SABO tävlingen är på uppdrag åt ett flertal kommuners allmännyttiga bostadsföretag och syftet var att ta fram ett koncept med attraktiv prisnivå och attraktiv arkitektur för dessa bostadsföretags framtida bostadsproduktion. Volymhus teknik ger en rad fördelar vilket var avgörande för framgången i tävlingen. Bland annat innebär volymhus en avsevärt kortare byggtid, mindre trafik och arbeten på byggplats, minskad risk för fukt under byggnation. Detta uppnås genom att volymerna byggs helt färdiga inomhus i fabriksmiljö, med inredning och allt, för att därefter levereras till byggplatsen för montering. - Hela konceptet är uppbyggt för att skapa maximal flexibilitet, när det gäller utformning av husen och val av lägenhetsstorlekar. Arkitekterna Aleksandra Ohlson och Tore Quist har lagt stor vikt vid att skapa en god arkitektur i kombination med hög funktionalitet och flexibilitet, detta samtidigt som vi uppnått en kostnadseffektiv produktion för att kunna bibehålla en attraktiv prisnivå för allmännyttan, uppger Staffan Lindquist VD Finndomo AB. Staffan Lindquist är övertygad om att detta kommer ha stor betydelse för Finndomo och dess varumärke Modulenthus, som förutom småhus har en välutvecklad verksamhet för större bostadsprojekt. Mer information Finndomo AB, volymhus element från Modulenthus. Staffan Lindquist, VD Finndomo AB, tel 0381-23908 Klas Fridsäll, Informationschef Finndomo AB, tel 0381-23900 eller 070-200 3272 NCCs bidrag "Det ljuva livet" Peeter Trepp, regionschef NCC Boende Stockholm, tel 08 585 52606 eller 070 743 8168 Gisela Lindstrand, presschef NCC AB, tel 08 585 52346 eller 070 392 9500 Bildmaterial finns på: www.ncc.se/detljuvalivet Finndomo koncernen är med en omsättning på cirka 1,2 miljarder svenska kronor och 700 anställda Nordens största tillverkare av småhus. På den svenska marknaden representeras koncernen av varumärkena Hjältevadshus, Modulenthus och Hultsfredshus, som ingår i det svenska dotterbolaget Finndomo AB. Finndomo AB omsätter cirka 600 miljoner svenska kronor och har cirka 450 anställda. Finndomo AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/02/20040823BIT22230/wkr0001.pdf

Om oss

Finndomo koncernen är med en omsättning på cirka 1,2 miljarder svenska kronor och 700 anställda Nordens största tillverkare av småhus. På den svenska marknaden representeras koncernen av varumärkena Hjältevadshus och Modulenthus som ingår i det svenska dotterbolaget Finndomo AB. Finndomo AB omsätter cirka 600 miljoner svenska kronor och har cirka 450 anställda.

Dokument & länkar