First Camp levererar ett rekordstarkt kvartalsresultat

Report this content

First Camp, Skandinaviens största campingkedja, levererar ett resultat i det tredje kvartalet 2021 som är bättre än motsvarande kvartal 2019, det vill säga före pandemin. De totala intäkterna under kvartalet uppgick till 291,6 MSEK, och Pro forma Justerad EBITDA var 161,4 MSEK, +32,9 MSEK mot samma kvartal 2020 och +28,4 MSEK mot samma kvartal 2019, exklusive förvärvseffekter.

Den skandinaviska campingmarknaden har återhämtat sig efter Covid-19-pandemin och därtill har First Camp fortsatt att stärka sin marknadsposition tack vare satsningar på ännu bättre gästupplevelser och digital utveckling. Hela First Camp-teamet förtjänar en stor eloge för att vi presterar ett resultat som till och med är bättre än 2019, det vill säga före pandemin”, säger First Camps VD Johan Söör.

Höjdpunkter under tredje kvartalet 2021 (samma kvartal f.g. år inom parentes)

  • Total intäkt om 291,6 MSEK (236,9)
  • Pro forma intäkter ökade med 21% jämfört med tredje kvartalet 2020
  • Pro forma Justerad EBITDA uppgick till 161,4 MSEK (128,5)
  • EBIT uppgick till 149,8 MSEK (115,3)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten om 52,2 MSEK (32,0)

Höjdpunkter under första nio månaderna 2021 (samma period f.g. år inom parentes)

  • Total intäkt om 419,4 MSEK (339,4)
  • Pro forma intäkter ökade med 21% jämfört med samma period 2020
  • Pro forma Justerad EBITDA uppgick till 136,6 MSEK (100,8)
  • EBIT uppgick till 103,2 MSEK (64,0)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten om 107,4 MSEK (43,0)

Denna information är sådan som First Camp Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl 08:00.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Meijer
CFO
goran.meijer@firstcamp.se
+46 (0)707 18 05 75

Johan Söör
CEO 
johan.soor@firstcamp.se

Prenumerera

Media

Media