First Camp obligationer godkända för upptagande till handel på Nasdaq Stockholm

Report this content

Den 14 december 2022 emitterade First Camp Group AB (“First Camp” eller “Emittenten”) framgångsrikt nya hållbarhetslänkade seniora säkerställda obligationer om 1 850 miljoner kr inom ett ramverk om totalt 3 000 miljoner kr (”Obligationerna”). First Camp har idag erhållit godkännande för notering av Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer.

Första dagen för handel förväntas bli den 1 februari 2023. Emittenten har, med anledning av noteringen av Obligationerna, upprättat ett registreringsdokument samt en värdepappersnot, som godkändes av Finansinspektionen den 30 januari 2023 och som är tillgängliga för investerare på Emittentens hemsida https://corporate.firstcamp.se, och på Finansinspektionens hemsida: https://www.fi.se/sv/.

Information om handel:

Första dag för handel: 1 februari 2023

ISIN-kod: SE0019173725

First Camp
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Meijer
CFO
goran.meijer@firstcamp.se
+46 707 18 05 75

Prenumerera

Media

Media