First Camp utökar sin seniora säkerställda obligation

Report this content

First Camp Group AB (”Bolaget”) har framgångsrikt utökat sitt seniora säkerställda obligationslån med förfall i juni 2023 med 335 miljoner SEK. Likviden kommer att användas för att finansiera förvärv.

Bolaget emitterade i december 2019 ett 3,5 årigt seniort säkerställt obligationslån om 700 miljoner SEK. Bolaget har idag framgångsrikt utökat obligationslånet med 335 miljoner SEK (till totalt 1 035 miljoner SEK) inom ramen på 1 500 miljoner SEK. Förfallodatumet för obligationerna är den 5 juni 2023 och de ytterligare obligationerna prissattes till en kurs om 101,75% procent av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig ränta om tre månaders STIBOR plus 345 baspunkter. Likviden kommer att användas för att finansiera förvärv.

Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av de ytterligare obligationerna på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List och Frankfurt Stock Exchange Open Market.

Nordea and Pareto Securities har agerat finansiella rådgivare i tappemissionen. Cederquist har agerat legal rådgivare.

Denna information är sådan som First Camp Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 08.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Meijer
CFO
goran.meijer@firstcamp.se
+46 (0)707 18 05 75

Johan Söör
CEO 
johan.soor@firstcamp.se

Prenumerera

Media

Media