Förtydligande gällande United Camping Bidco AB:s förvärv av ytterligare aktier i Grönklittsgruppen AB (publ)

Report this content

Som kommunicerats separat har United Camping Bidco AB ingått ytterligare avtal om förvärv av aktier i Grönklittsgruppen AB (publ). Det förvärvande bolaget ligger utanför United Camping AB och dess dotterbolag. Obligationsinnehavare i United Camping AB påverkas därför inte direkt av denna transaktion.

United Camping Bidco AB har nu ingått avtal om förvärv av ytterligare aktier i Grönklittsgruppen AB (publ), och når med det över 50 procent av ägandet i bolaget. Samtliga aktietransaktioner är villkorade av godkännande från Konkurrensverket, vilket väntas erhållas under april 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Meijer
CFO United Camping-koncernen
goran.meijer@firstcamp.se

Johan Söör
VD United Camping-koncernen och First Camp
johan.soor@firstcamp.se

Om oss

United Camping-koncernen är, under varumärket First Camp, den största campingkedjan i Skandinavien. First Camp har över 40 destinationer från svenska Luleå i norr till danska Frigård i söder.

Prenumerera

Media

Media