Inbjudan till presentation av First Camp Groups rapport för tredje kvartalet 2021

Report this content

First Camp Group AB:s delårsrapport för tredje kvartalet 2021 offentliggörs onsdagen den 27 oktober 2021 omkring klockan 08:00.

Det kommer att hållas en digital presentation klockan 10:00 där Johan Söör, CEO och Göran Meijer, CFO, presenterar rapporten, följt av en frågestund. Presentationen sker på engelska.

Presentationsbilder och en videolänk till presentationen kommer att finnas tillgängligt på https://corporate.firstcamp.se/investerare från tidpunkten då redogörelsen för tredje kvartalet 2021 publiceras.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Meijer
CFO
goran.meijer@firstcamp.se
+46 (0)707 18 05 75

Johan Söör
CEO 
johan.soor@firstcamp.se

Prenumerera

Media

Media