First Venture: Månadsbrev för september med information om innehaven

Report this content

Sammanfattning av de främsta nyheterna från First Ventures innehav.

För att tydligare delge information om det väsentligaste händelserna i våra innehav, samt våra egna kommentarer runt dessa, går ett månadsbrev ut vid varje månadsskifte till de aktieägare som anmält sitt intresse via hemsidan:
https://first-venture.se/

 

För vidare information, vänligen kontakta:

Rune Nordlander, vd, First Venture Sweden AB

E-post: rune.nordlander@first-venture.se

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.
 

Certified Advisor är Redeye AB+46 8 121 576 90; E-post: certifiedadviser@redeye.se

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. First Venture investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag med ett market cap lägre än 500 Mkr.

Prenumerera