First Venture förvärvar aktier i Mendi Innovations AB

Report this content

First Venture Sweden AB (publ) har träffat avtal om att investera cirka 16,6 MSEK motsvarande cirka 8,2 procent av aktierna i Mendi Innovations AB och blir därmed största externa ägare. Mendi är ett ledande företag inom neurofeedback-teknologi för hemmabruk (www.mendi.io).

– ”Mental ohälsa är ett växande problem globalt och Mendi har utvecklat en spännande teknologi som underlättar träning av hjärnans aktiviteter kombinerat med rekommendationer om livsstil, vilket kan hjälpa användaren att motverka detta. Mendi har via deras system gjort denna teknologi mer lättillgänglig för privatpersoner. Vi är mycket imponerade av entreprenörsteamet som på kort tid byggt upp ett bolag som är positionerat att bli globalt marknadsledande inom detta område. Vi på First Venture ser fram emot en spännande resa tillsammans med Mendi-teamet ”, säger Rune Nordlander, vd på First Venture.

– ”First Ventures investering innebär ett stort steg framåt och hjälper oss att förverkliga våra ambitioner att leda den förändring som vi vill se genom att ge miljontals människor kontroll över sitt eget mentala välbefinnande. Att hitta partners som lever och andas våra värderingar har varit avgörande för att ta Mendi till nästa steg, och vi är oerhört hedrade och tacksamma över att få stöd av First Venture som verkligen tror på oss och delar våra ambitioner. Att ha med dem på vår resa tar oss ett steg närmare vårt mål att förbättra hjärnhälsan för 10 miljoner människor år 2025.”, säger Moha Bensofia, VD på Mendi.

First Venture investerar cirka 16,6 MSEK i en riktad nyemission. När affären genomförts kommer First Venture äga cirka 8,2 procent av utestående aktier i Mendi efter full utspädning av personaloptioner och konvertibler. First Venture blir största externa ägare.

För vidare information, vänligen kontakta:

Rune Nordlander, verkställande direktör, First Venture Sweden AB

E-post: rune.nordlander@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.
 

Certified Advisor är Redeye AB+46 8 121 576 90; E-post: certifiedadviser@redeye.se

Denna information är sådan som First Venture Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021, klockan 11:55 CET.