First Venture substansvärde 31 maj 2022

Report this content

First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 maj 2022 till 8,59 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 39,0 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för perioden januari-maj 2022 uppgår till -17,9 %. First North All-share Index avkastade -23,5 % under samma period.

Substansvärdets fördelning per 31 maj 2022

 

 

 

Andel av substansvärdet

Noterade tillgångar

Sektor

Marknadsvärde, SEK*

Kr/aktie***

%

 

 

 

 

 

Humble Group

Hälsa

82 200 871

2,19

25,5%

Sprint Bioscience

Hälsa

16 436 569

0,44

5,1%

Alelion

Hållbarhet

12 129 808

0,32

3,8%

Kiliaro

Teknologi

6 533 423

0,17

2,0%

Lyckegård

Hållbarhet

5 788 714

0,15

1,8%

Copperstone

Hållbarhet

2 097 900

0,06

0,7%

Spherio

Hållbarhet

543 750

0,01

0,2%

 

 

 

 

 

Kapitalförsäkring

 

17 583 708

0,47

5,5%

 

 

143 314 743

3,82

44,4%

 

 

 

 

 

Onoterade tillgångar

 

 

 

 

Verduro

Hälsa

17 520 000

0,47

5,4%

Mendi Innovation

Hälsa

16 649 873

0,44

5,2%

CombiQ

Teknologi

16 238 100

0,43

5,0%

Speedment

Teknologi

9 860 774

0,26

3,1%

Cling

Hållbarhet

8 600 003

0,23

2,7%

Zigrid

Hållbarhet

8 337 820

0,22

2,6%

Tribonex

Hållbarhet

7 050 800

0,19

2,2%

Virtual eTraining

Teknologi

5 069 440

0,14

1,6%

Mindforce Game Lab

Hälsa

3 599 876

0,10

1,1%

 

 

92 926 686

2,48

28,8%

 

 

 

 

 

Övriga onoterade värdepapper

 

4 733 866

0,13

1,5%

 

 

 

 

 

Totalt innehav

 

240 975 295

6,42

74,7%

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar-skulder**

81 493 297

2,17

25,3%

 

 

 

 

 

Substansvärde

 

322 468 592

8,59

100,0%

 

 

 

 

 

* Baseras på aktiekurser: Humble 18,96 kr/aktie, Sprint Bioscience 3,36 kr/aktie, Alelion 0,84, Kiliaro 1,99 kr/aktie, Spherio 0,63 kr/aktie

Lyckegård 3,20 kr/aktie, Copperstone 1,13 kr/aktie

 

 

 

**Varav ca 66,9 MSEK avser likvida medel

 

 

 

 

***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st

 

 

 

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.