First Venture Sweden AB (publ) publicerar halvårsrapport för januari – juni 2023

Report this content

”Jag ser stor potential och spännande framtid för vår portfölj och ett exempel är Sprint Bioscience viktiga genombrott där finansieringen av bolagets löpande verksamhet kommande två år förväntas vara säkrad .” – Rune Nordlander, tf VD First Venture Sweden AB

 

Finansiell sammanfattning april – juni 2023

  • Substansvärdet uppgick till 207 044 460 kr motsvarande 5,52 kr/aktie per den 30 juni 2023.
  • Likvida medel uppgick per den 30 juni 2023 till 24,0 mkr, motsvarande ca 11,6 procent av substansvärdet.
  • Resultatet i kronor per aktie för perioden uppgick till -0,90 kr.

 

Händelser under rapportperioden

  • Portföljbolaget Lyckegård Group genomför nyemission och förvärvar bevattningsbolaget KSAB.
  • First Venture skriver ner kortfristig fordran om 10 mkr.
  • First Venture publicerar årsredovisning för 2022.
  • Alf Blomqvist vald till ny styrelseordförande och Sara Hermansson vald till ny styrelseledamot på årsstämman.
  • VD David Wendel kommer under hösten inleda en föräldraledighet och Rune Nordlander tillträder som tillförordnad VD.
  • First Venture erhåller 6 mkr efter förlikning.

 

Händelser efter rapportperioden

  • VD David Wendel har valt att avsluta sin anställning hos bolaget.

 

Läs rapporten i dess helhet här.

 

För vidare information, vänligen kontakta:
Rune Nordlander, tf VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 73 389 68 27
E-post: rune.nordlander@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB

 

Prenumerera

Media

Media