Ökat intresse för husdjur i Coronatider: Var tredje svensk funderar på att skaffa husdjur

En ny undersökning från FirstVet visar att en av tre svenskar just nu funderar på att skaffa husdjur och att majoriteten kan även tänka sig att adoptera ett. Coronakrisen och en väntande sommar i Sverige har ökat intresset. FirstVet tipsar om vad du ska tänka på innan du slår till.

Allt fler svenskar skaffar hund, visar statistik från Svenska Kennelklubben. FirstVets nya undersökning från YouGov visar dessutom att var tredje svensk just nu går i tankarna kring att skaffa en fyrfota familjemedlem. Coronapandemin har gjort att 15 procent av svenskarna har blivit mer sugna på ett husdjur. Den främsta anledningen till detta är att man planerar att tillbringa sommaren hemma i Sverige och på så sätt har tid och möjlighet att vara med en liten valp eller annat djur.

– Det är fantastiskt roligt och givande att ha ett djur i sitt liv. Men innan du bestämmer dig för att skaffa husdjur är det viktigt att fundera på ett antal saker. En sådan sak är tid. Många upplever just nu att de har tid då de på grund av coronakrisen tillbringar mycket tid hemma. Men det kan också vara värt att fundera på hur tillvaron kommer att se ut efter krisen. Hur kommer exempelvis djurets vardag se ut när vi återvänder till arbetsplatser och skolor?, säger Caroline Caldemar, leg. veterinär på FirstVet.

Majoriteten positiva till adoption

Undersökningen från FirstVet visar också att 62 procent av svenskarna skulle kunna tänka sig att adoptera ett husdjur. Kvinnor ställer sig mer positiva till adoption än vad män gör. Hela 71 procent av kvinnorna svarar att de kan tänka sig att adoptera ett djur. Motsvarande siffra bland män är endast 55 procent. För dem som är positiva är det dock viktigt att adoptionen sker via en seriös aktör och att det är möjligt att adoptera den ras eller det djur som man är intresserad av.

Detta ska du tänka på innan du skaffar hund

Tid
Tid är en viktig aspekt att fundera över innan du skaffar husdjur. Om du planerar att skaffa hund är det bra att tänka på både hur ditt liv ser ut i dag men också på hur det kommer se ut längre fram. Har du exempelvis tid att rasta din hund flera gånger om dagen och har du tid att uppfostra hunden? Om du arbetar eller går i skolan är det också viktigt att tänka på hur hundens vardag ska se ut. 
 

Ensamtid
En hundvalp ska inte lämnas ensam mer än korta stunder. Ett tips är därför att planera så att valpen inte behöver vara ensam de första månaderna. Hur länge en vuxen hund kan vara ensam varierar beroende på ras men också från hund till hund. Vissa vill inte alls vara själva medan andra kan tränas att vara ensamma upp till sex timmar. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter ska en hund rastas minst var sjätte timme.

Kostnader 
Förutom själva kostnaden för att köpa hund tillkommer även kostnader som försäkring, mat och utrustning. Det kan också vara bra att tänka på att vissa hundraser behöver klippas och trimmas regelbundet. Ett tips är därför att räkna på vad det skulle kosta att ha hund i snitt varje månad. På FirstVets hemsida kan du se ett prisexempel på vad det kostar att ha hund det första året.

Ras 
När du ska välja ras kan det vara bra att fundera på vad du vill göra med din hund. Varje ras är från början avlad för ett speciellt syfte. En del för att jaga och en del för att valla, de har därför mycket energi som de behöver få utlopp för. Medan andra raser mår bra av en långpromenad eller lite bus utomhus varje dag.

Valp 
Var noga med att träffa valpen som du planerar att köpa hemma hos uppfödaren så att du kan se att hunden mår bra och kommer från en trygg miljö. Om det är möjligt är det bra att göra detta flera gånger. Det är också viktigt att träffa valpens mamma och gärna även pappa så att du kan kontrollera att de är friska och sociala. Om valpen eller föräldrarna är sjuka eller rädda bör du avbryta köpet och leta reda på en annan uppfödare. Andra varningssignaler som kan vara bra att vara uppmärksam på kan du läsa på FirstVets hemsida.

Avtal och intyg
När du hämtar valpen ska du få med dig följande avtal och intyg:

  • Registreringsbevis
  • Köpeavtal
  • Veterinärbesiktningsintyg som är max sju dagar gammalt
  • Vaccinationsintyg (om valpen är vaccinerad)
  • Ägaranmälningsblankett med hundens uppgifter ifyllda som visar att valpen är id-märkt med chip eller tatuering. (Blanketten skickas ibland in direkt av uppfödaren).

Försäkring
Uppfödaren har ofta en försäkring som ägaren kan ta över. Om så inte är fallet behöver du teckna en egen. Om hunden inte är försäkrad kan det bli mycket höga kostnader när den behöver besöka veterinären eller djursjukhus.

 

För mer information, vänligen kontakta
Rebecca Crusoe
Marknadschef FirstVet
070-279 54 55
rebecca@firstvet.com

 

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd under april 2020 via YouGov Sveriges Internetpanel. I undersökningen deltog 1011 personer i åldern 18+ år. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

Om FirstVet
FirstVet är världens första digitala veterinärklinik, där djurägare enkelt kan få trygga råd från legitimerade veterinärer. Tjänsten grundades i Sverige 2016 och har över 300 000 registrerade medlemmar. FirstVet finns idag i Sverige, Norge, Danmark, Finland samt Storbritannien och sysselsätter närmare 200 veterinärer. FirstVet är gratis för alla med djurförsäkring.


Bilaga

Planerar du att skaffa husdjur?

Totalt

Kvinna

Man
Ja 15 % 14 % 17 %
Kanske 15 % 16 % 12 %
Nej 70 % 70 % 71 %
 

Har coronakrisen fått dig att bli mer intresserad av att skaffa husdjur? (Flera svar möjliga)

Totalt

Kvinna

Man
Ja, eftersom krisen har fått mig att reflektera över vad jag värdesätter 5 % 6 % 4 %
Ja, eftersom jag nu kommer tillbringa sommaren hemma i Sverige och har tid att uppfostra djuret 5 % 4 % 6 %
Ja, eftersom jag nu har mer tid att ta hand om djuret 4 % 4 % 5 %
Ja, eftersom krisen har fått mig att tillbringa mer tid ute i naturen 4 % 3 % 6 %
Ja, annat 1 % 2 % 1 %
Nej, inte alls 78 % 80 % 76 %
Vet ej 7 % 6 % 7 %
 

Husdjursadoption innebär att man köper ett husdjur som av olika anledningar behöver ett nytt hem. Om du skulle välja att skaffa husdjur, hade du då kunnat tänka dig använda adoption som tillvägagångssätt? (Flera svar möjliga)

Totalt

Kvinna

Man
Ja, om det är från en seriös förening/aktör 46 % 54 % 37 %
Ja, om jag kan adoptera rasen eller djuret som jag är intresserad av 24 % 25 % 22 %
Ja, om djuret inte är för gammalt 16 % 16 % 17 %
Ja, annat 4 % 4 % 4 %
Nej, om jag skaffar husdjur vill jag skaffa det på annat sätt än adoption 21 % 13 % 28 %
Vet ej 17 % 16 % 17 %

Prenumerera

Media

Media